Digitális kor és a felsőoktatás (Digital Age and Higher Education)

19 Pages Posted: 20 Feb 2018 Last revised: 12 Oct 2018

See all articles by Bence Zuti

Bence Zuti

University of Szeged, Doctoral School of Economics

Date Written: June 9, 2017

Abstract

Hungarian Abstract: A világunkban jelenleg globális szintű átalakulási folyamat zajlik. Digitális technológiák formálják nemcsak a legkülönfélébb iparágakat, hanem az emberi lét szinte minden aspektusát. A digitális eszközök és megoldások olyan területekre is beférkőznek, ahol korábban erre nem volt lehetőség, vagy éppen csak nem volt jellemző a jelenlétük. Napjainkban négy fő, a felsőoktatás jövője szempontjából kritikus megatrend alakítja a világot. Ezek a következők: digitalizáció, demográfiai váltás felsőoktatásban, a felelősségteljes kutatás és innováció koncepciójának előretörése, illetve a felsőoktatási intézmények szerepének bővülése, változása. Míg az első megatrend a nemcsak a felsőoktatás, hanem minden iparág környezetét alakítja, addig a második megatrend az egyetemek input oldalára, míg a harmadik és negyedik megatrend az egyetemek output oldalára van befolyással.

A tanulmány célja a digitalizációval kapcsolatos főbb szempontok hozzákapcsolása a felsőoktatás szférájához, azon belül is az oktatás missziójához.

English Abstract: The world is currently taking place at global level, the process of transformation. Digital technologies are creating not only a wide variety of industries, but also almost all aspects of the human being. The digital tools and solutions are finding their way into areas where previously it was not possible to do so, or even just was not typical of their presence. Today, four people, the future of higher education into the world's critical megatrend. They are: digitalisation, demographic change in higher education, the evolution of the concept of responsible research and innovation and the expansion of the role of higher education institutions, changes. While the first not only in higher education, the megatrend but converts all industry environment, the second megatrend University input, while the third and fourth is the megatrend University output side.

The purpose of the study the main aspects related to the digitalisation linking higher education szférájáhozand, within the Mission of education.

Note: Downloadable document is in Hungarian.

Keywords: knowledge management, third mission, modern universities, digitalization

JEL Classification: I23, O31, R11, C18, D80, I20, I25, M10, M20, O18, O20, O30, O32, O35, O40, P25, P48, R10, R50, R58

Suggested Citation

Zuti, Bence, Digitális kor és a felsőoktatás (Digital Age and Higher Education) (June 9, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3108420 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3108420

Bence Zuti (Contact Author)

University of Szeged, Doctoral School of Economics ( email )

Dugonics tér 13
Szeged, Csongrád 6720
Hungary
(+36-62) 544-000 (Phone)
(+36-62) 546-371 (Fax)

HOME PAGE: http://bencezuti.academia.edu/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
137
Abstract Views
735
rank
294,203
PlumX Metrics