Mevrouw De Jong Gaat Eten: Naturalisatievooroordelen in De Praktijk Getoetst (Mevrouw de Jong Gaat Eten: The Prejudices of Naturalization Tested in Practice)

Bram van Melle (ed.), Liber Amicorum Ted Badoux (The Hague: Sdu, 2018, pp. 139-152)

13 Pages Posted: 27 Feb 2018 Last revised: 1 May 2019

See all articles by Dimitry Kochenov

Dimitry Kochenov

CEU Democracy Institute, Budapest; CEU Department of Legal Studies, Vienna

Date Written: January 26, 2018

Abstract

The English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=1765983

Dutch Abstract: Dit artikel bespreekt de dubieuze veronderstellingen van ‘repressief liberalisme’ die de basis vormen voor een beleid van ‘culturele integratie’, ingesteld door een aantal anderszins vrije democratieën rondom de wereld. De auteur gebruikt zijn eigen ervaring met het naturalisatie proces in het Koninkrijk der Nederlanden, de baanbrekende jurisdictie met betrekking tot de introductie van ‘culturele integratie’, om zo bloot te leggen dat de ‘integratie’ benadering bij de opname van niet-ingezetenen contraproductief is. Het artikel betoogt dat zoiets als een ‘natie-specifieke cultuur’ die kan worden getest, niet bestaat. Het creëren en consolideren van EU burgerschap heeft het hele referentiekader waarbinnen elke lidstaat-nationaliteit opereert veranderd en zou besproken moeten worden. Het testen van cultuur en taal voorafgaand aan naturalisatie, zeker binnen de context van de EU, is gestoeld op verkeerde aannames en het dient geen enkel duidelijk omschreven doel behalve het in stand houden van vooroordelen. Testen stigmatiseert een grote groep Europeanen en kan de sociale cohesie in the lidstaten potentieel ondermijnen, en zou daarom afgeschaft moeten worden.

English Abstract: This essay, presented in honour of Ted Badoux, one of the most eminent Dutch practitioners of migration law, is a slightly updated translation into the Dutch language of the EUI Robert Schuman Centre Working Paper 2011/06 ‘Mevrouw de Jong Gaat Eten: EU Citizenship and the Culture of Prejudice’. It discusses the dubious premises of ‘repressive liberalism’ underlying the policies of cultural ‘integration’ that have been adopted by a number of otherwise liberal democracies around the world. The author uses his own first-hand experience of naturalisation in the Kingdom of the Netherlands, the pioneering jurisdiction with regards to the introduction of ‘cultural integration’, in order to expose the counterproductive nature of the ‘integration’ approach to the absorption of non-citizens. The essay claims that there is no such thing as a ‘nation-specific’ culture to be tested and that the creation and consolidation of EU citizenship changed the whole framework of reference within which any Member State nationality operates and should be discussed. The argument is that, particularly in the EU context, culture and language testing before naturalisation is built on false assumptions and does not serve any identifiable goal that would go beyond the perpetuation of prejudice. Since testing stigmatises a large number of Europeans and potentially undermines social cohesion in the Member States, it should be abolished.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: EU citizenship, personhood, EU law, naturalisation tests

Suggested Citation

Kochenov, Dimitry and Kochenov, Dimitry, Mevrouw De Jong Gaat Eten: Naturalisatievooroordelen in De Praktijk Getoetst (Mevrouw de Jong Gaat Eten: The Prejudices of Naturalization Tested in Practice) (January 26, 2018). Bram van Melle (ed.), Liber Amicorum Ted Badoux (The Hague: Sdu, 2018, pp. 139-152), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3110816

Dimitry Kochenov (Contact Author)

CEU Democracy Institute, Budapest ( email )

Nador utca 9
Budapest, H-1051
Hungary

CEU Department of Legal Studies, Vienna ( email )

Quellenstraße 51
Vienna, 1100
Austria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
72
Abstract Views
915
Rank
602,298
PlumX Metrics