Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği (Validity of Non-Exclusive Arbitration Agreements)

(2017/2) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 325

30 Pages Posted: 5 Feb 2018

See all articles by Berk Demirkol

Berk Demirkol

University of Galatasaray - Faculty of Law

Date Written: December 27, 2017

Abstract

Turkish Abstract: “Uyuşmazlık tahkimde de çözülebilir” ya da “uyuşmazlık İstanbul mahkemelerinde veya İstanbul’da tahkimde çözülecektir” gibi uyuşmazlık çözüm şartları karşılaştırmalı hukukta geçerli kabul edilmektedir. Türk hukukunda doktrin ve Yargıtay içtihadında genel kabul gören görüş ise, karşılaştırmalı hukuktaki bu yaklaşımı yansıtmamaktadır: bu tip tahkim şartları tarafların arasında çıkmış olan veya çıkabilecek uyuşmazlıkların mutlak surette tahkim yoluyla çözüme kavuşturulacağını belirtmediği için, bu anlaşmaların geçersiz olduğu ve tarafların açık ve kesin bir tahkim iradesinin bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak tarafların tahkim iradesinin mutlak olarak ve diğer tüm uyuşmazlık çözüm yollarını dışlayacak biçimde ortaya çıkmasını gerektiren bir kural ya da ilke bulunmamaktadır. Tahkim hukukunda böyle bir gerekliliğin bulunmaması karşısında, Türk hukukunda genel olarak kabul gören yaklaşım dayanaksız kalmaktadır. Bu çalışma, Türk hukukunda genel olarak kabul edilen yaklaşımın temellerini bulmaya çalışmakta ve bu yaklaşımı sorgulamaktadır.

English Abstract: Dispute resolution clauses such as “dispute may be submitted to arbitration” or “dispute shall be submitted to Courts of Istanbul or arbitration in Istanbul” are accepted as valid in comparative law. In Turkish law, on the other hand, it is accepted that these clauses are not valid and the parties would not provide a clear and precise consent to arbitration under such clauses, as they do not include an absolute consent for the resolution of disputes between the parties in arbitration. There is not, however, any rule, principle or system of interpretation, which requires the consent to arbitration to exclude any other potential dispute resolution mechanism. Therefore, there is not any basis supporting the approach adopted in Turkish law. This piece examines the foundations of this approach and questions it.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: international commercial arbitration, arbitration agreements, exclusive jurisdiction agreements, consent, arbitration as a binding and final decision making process

Suggested Citation

Demirkol, Berk, Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği (Validity of Non-Exclusive Arbitration Agreements) (December 27, 2017). (2017/2) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 325, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3111482

Berk Demirkol (Contact Author)

University of Galatasaray - Faculty of Law ( email )

Ciragan Cad. 36
Ortakoy / Besiktas
Istanbul, Istanbul 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
120
Abstract Views
449
rank
254,059
PlumX Metrics