Impactul Investiţiilor Străine Directe Productive Asupra Importurilor De Bunuri Intermediare Şi De Materii Prime Din România (Impact of the Foreign Direct Investment from the Manufacturing Sector on the Romanian Imports of Intermediate Goods and of Raw Materials)

Dumitriu, R., Ştefănescu, R., & Nistor, C. (2010). Impact of the Foreign Direct Investment from the Manufacturing Sector on the Romanian Imports of Intermediate Goods and of Raw Materials. Annals of the University of Petrosani, Economics, 10(4), 87-96.

11 Pages Posted: 10 Feb 2018

See all articles by Ramona Dumitriu

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati

Razvan Stefanescu

University Dunarea De Jos Galati

Costel Nistor

University Dunarea de Jos Galati

Date Written: October 28, 2010

Abstract

The English version of the article can be found at: https://ssrn.com/abstract=3113686.

Romanian Abstract: Creşterea exporturilor prin stimularea investiţiilor strǎine directe ar putea fi o soluţie pentru problema deficitelor persistente ale balanţei comerciale a României. Totuşi, într-un astfel de demers trebuie luate în considerare potenţialele efecte ale investiţiilor strǎine directe asupra unor categorii de importuri. Aceastǎ lucrare investigheazǎ relaţia dinamicǎ dintre investiţiile strǎine directe şi importurile economiei române de bunuri intermediare şi materii prime. Rezultatele indicǎ legǎturi cauzale între investiţiile strǎine directe şi importurile de bunuri intermediare, ceea ce sugereazǎ cǎ unele filiale din România ale companiilor multinaţionale preferǎ sǎ importe astfel de bunuri în loc sǎ le producǎ în ţarǎ sau sǎ le procure de la producǎtori interni. În schimb, nu am putut proba legǎturi cauzale între investiţiile strǎine directe şi importurile de materii prime.

English Abstract: Increasing exports by stimulating the foreign direct investment could be a solution to the problem of the persistent trade balance deficit of Romania. However, in such an attempt there have to be taken into consideration the potential effects of the foreign direct investment on some categories of imports. This paper explores the dynamic relation between the foreign direct investment from the manufacturing sector and the Romanian imports of intermediate goods and raw materials. We found causality linkages between the foreign direct investment and the imports of intermediate goods, meaning that Romanian branches of the multinational companies prefer to import such goods instead of producing or buying from the domestic markets. Instead, we failed to identify any causality between the foreign direct investment and the imports of raw materials.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Foreign direct investment, Imports, Causality, Cointegration, Romanian economy

JEL Classification: F21, F23

Suggested Citation

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Razvan and Nistor, Costel, Impactul Investiţiilor Străine Directe Productive Asupra Importurilor De Bunuri Intermediare Şi De Materii Prime Din România (Impact of the Foreign Direct Investment from the Manufacturing Sector on the Romanian Imports of Intermediate Goods and of Raw Materials) (October 28, 2010). Dumitriu, R., Ştefănescu, R., & Nistor, C. (2010). Impact of the Foreign Direct Investment from the Manufacturing Sector on the Romanian Imports of Intermediate Goods and of Raw Materials. Annals of the University of Petrosani, Economics, 10(4), 87-96.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3113696

Ramona Dumitriu (Contact Author)

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Romania

Razvan Stefanescu

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Str. Domnească, nr. 47
Galati, 800008
Romania

Costel Nistor

University Dunarea de Jos Galati ( email )

Galati, 800001
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
95
PlumX Metrics