Μη Γραμμική Οπτική Προσέγγιση (Non Linear Optics Approach)

13 Pages Posted: 1 Mar 2018 Last revised: 1 Oct 2018

See all articles by Constantinos Challoumis

Constantinos Challoumis

National and Kapodistrian University of Athens

Date Written: April 4, 2016

Abstract

Greek Abstract: Η εν λόγω εργασία αφορά τη μελέτη της κυματικής διάδοσης σε έναν γραμμικό συζεύκτη δύο όμοιων πυρήνων NLS, με το κύμα αυτό να θεωρείται συνεχές λόγω του μικρότερου μήκους του συζεύκτη, σε σχέση με τη διασπορά, μ’ αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος.

English Abstract: This paper studies the wave distribution in a linear coupling of two similar NLS cores, with the wave to considered as linear as the lenght of coupling is smaller than the distribution.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: non linear, optics, NLS, cores, distribution

JEL Classification: Eng

Suggested Citation

Challoumis, Constantinos, Μη Γραμμική Οπτική Προσέγγιση (Non Linear Optics Approach) (April 4, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3125577 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3125577

Constantinos Challoumis (Contact Author)

National and Kapodistrian University of Athens ( email )

Athens

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
94
PlumX Metrics