על פורמליזם גמיש ומהותיות ריאליסטית: עיון בפולמוס ההפריה המלאכותית
Flexible Formalism and Realistic Foundationalism: An Analysis of the Artificial Procreation Controversy in Jewish Law

31 Dine Israel, 2017

40 Pages Posted: 12 Mar 2018

See all articles by Avishalom Westreich

Avishalom Westreich

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: may 10, 2017

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחן את ארגז הכלים של משתתפי השיח ההלכתי בסוגיית ההפריה המלאכותית. הוא מאיר את ההכרעות, הדילמות והקונפליקטים המלווים שיח זה – לא רק בתכניו ובמערכות המושגים שלו, אלא אף בתגובתם של משתתפיו למציאות המשתנה ובמתודה ההלכתית שבה הם נוקטים.

המאמר מנתח קשת רחבה של מתודות הלכתיות. בשני הקצוות מתגלות תופעות מרתקות: פורמליזם הלכתי מתגלה כטקטיקה המאפשרת גמישות הלכתית, וגישה מהותית מוליכה לשמרנות והסתגרות (אך לעתים גם לפרגמטיות מפתיעה). ובשני הקצוות, באופן מעורר השתאות, הפוסקים בוחרים בטקטיקה דומה כשניצב אתגר בפני עמדתם: שתיקה.

בהשאלה מחקר הספרות, המאמר מבקש לטעון, כי השיח ההלכתי הוא שיח משלב של תוכן וצורה – שיח הנסוב סביב תכניה של ההלכה ומקומה במציאות, אך בה בעת המתודה ההלכתית הננקטת בו משולבת בו באופן בלתי ניתן להפרדה. וכך, המתודה – ה"צורה" באנלוגיה זו – נעשית אף היא לחלק מהדיון, ויחד עם התוכן מתגייסת להעברת עמדתו של הכותב. אין כאן אפוא רק מפגש בין תוכן וצורה, אלא צעד אחד קדימה: השיח ההלכתי כאחדות של תוכן וצורה.

English Abstract: The paper discusses a wide range of opinions within Jewish law regarding the attitude towards assisted reproductive technologies. It focuses on the hermeneutical methods of the participants in the halakhic discourse, arguing for the existence of two fascinating oxymoronic approaches: flexible formalism in favor of artificial procreation, and realistic foundationalism that usually strictly objects to it (but sometimes pragmatically accepts it).

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Jewish law, famil law, assisted reproduction, surrogacy, egg donation, artificial insemination

Suggested Citation

Westreich, Avishalom, על פורמליזם גמיש ומהותיות ריאליסטית: עיון בפולמוס ההפריה המלאכותית
Flexible Formalism and Realistic Foundationalism: An Analysis of the Artificial Procreation Controversy in Jewish Law (may 10, 2017). 31 Dine Israel, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3135657

Avishalom Westreich (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel
+972546550333 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
300
PlumX Metrics