İslam Ekonomisi Umudunun Yeniden Doğuşu (Reviving the Promise of Islamic Economics)

Vol 3 No. 3, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi,2017 (INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES)

18 Pages Posted: 5 Sep 2018 Last revised: 8 Oct 2018

See all articles by Asad Zaman

Asad Zaman

Quaid-i-Azam University - Pakistan Institute of Development Economics (PIDE)

Date Written: November 30, 2017

Abstract

The English Language Version of this paper can be found at: https://ssrn.com/abstract=2772981.

Turkish ÖZET İlk kuşak İslam iktisatçıları, kapitalizm ve komünizmin ötesinde adil bir ekonomik düzen oluşturmayı umut ediyordu. Tarihsel koşullar, ikinci kuşağın bu umutları hatırdan çıkarmasına ve İslam ekonomisini kapitalizmin bir uzantısı olarak görmesine yol açtı. İkinci kuşak, şeklin İslami fakat özün kapitalist olduğu şeriata uyumlu bir sistem inşa etmeyi denedi. Şeriata uyumlu olmasından ziyade şeriat temelli yani şekilde ve özde gerçek İslami sistem kurulması için meselenin köklerine gidilmesi gerekmektedir. Üçüncü kuşak bunu yaparak, İslam ekonomisi umudunu yeniden canlandırabilir ve ilk kuşağın umut ettiği ekonomik sistem modelini oluşturabilir.

English Abstract: First generation Islamic economics promised to create a system with just and equitable economic outcomes, which would be far superior to capitalism and communism. Historical circumstances led the second generation to forget this promise, and to consider Islamic Economics as a minor variant of capitalism. The second generation has been trying to create a sharī‘ah compliant system, where the form is Islamic but the spirit is capitalistic. We need to go back to the roots, and build a genuine Islamic system in form and spirit which is sharī‘ah based, rather than sharī‘ah compliant. By doing this, the third generation can revive the promise of Islamic Economics and create a model economic system which fulfills the promise of the first generation.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Islamic Economics, Islamic Financial Institutions, Spirit of Capitalism, Cooperation, Generosity

JEL Classification: P4

Suggested Citation

Zaman, Asad, İslam Ekonomisi Umudunun Yeniden Doğuşu (Reviving the Promise of Islamic Economics) (November 30, 2017). Vol 3 No. 3, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi,2017 (INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3137935

Asad Zaman (Contact Author)

Quaid-i-Azam University - Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) ( email )

Quaid-i-Azam University Campus
P.O.Box 1091
Islamabad, Federal Capital 44000
Pakistan

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
209
PlumX Metrics