אחותי את לא פה לבד: חוויות של שונות מגדרית במערכת הענישה הפלילית
Sister, You're Not Alone in Here: Gender Diverse Experiences in the Criminal Penal System

Justice in the Legal System in Criminal Law and Criminal Procedure in Israel: Problems and Challenges

56 Pages Posted: 19 Mar 2018

See all articles by Ido Katri

Ido Katri

University of Toronto, Faculty of Law

Lihi Yona

Columbia University, Law School

Date Written: March 19, 2018

Abstract

תקציר בעברית: ההפרדה המגדרית המכוננת את מרחב בית הסוהר מסתבכת, מתבלבלת ונבוכה בבואה לעצור או לאסור מי שמִגדרם חורג מהנורמות החברתיות המקובלות עבור המגדר שאליו הושמו בלידתם, למשל א/נשים טרנסים. מבוכה זו מובילה לא אחת לפתרונות לא קוהרנטיים ולא הולמים עבור א/נשים טרנסים, ועל פי רוב — להשמתם בבידוד או בצינוק. מאמר זה בוחן בעין ביקורתית את מדיניות השב"ס ואת שאלת השמתם בכלא של א/נשים טרנסים על רקע מציאות החיים המורכבת של א/נשים שונים מגדרית ומציע פתרונות חלופיים למדיניות זו. המאמר מנתח את הבעייתיות שבפתרונות הקיימים — הן במישור ההשמה והן בשאלת בידודם של אסירים/ות טרנסים/ות — וחושף את האופן שבו פילוסופיית הכליאה, הנטועה בנורמות מגדריות, נמצאת במתח אינהרנטי עם פרקטיקות מגדריות חורגות. כך, כל ניסיון למשוך את קצה החוט הטרנסי מוביל לפרימה של פילוסופיית הכליאה כולה. נוכח קשיים אלו מוצעים בסיום המאמר כמה פתרונות קונקרטיים להתמודדות עם הנוכחות המוגברת של א/נשים טרנסים במערכת המשפט הפלילי.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Katri, Ido and Yona, Lihi, אחותי את לא פה לבד: חוויות של שונות מגדרית במערכת הענישה הפלילית
Sister, You're Not Alone in Here: Gender Diverse Experiences in the Criminal Penal System (March 19, 2018). Justice in the Legal System in Criminal Law and Criminal Procedure in Israel: Problems and Challenges. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3139681

Ido Katri (Contact Author)

University of Toronto, Faculty of Law ( email )

Toronto
Canada

Lihi Yona

Columbia University, Law School ( email )

435 West 116th Street
New York, NY 10025
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
44
Abstract Views
366
PlumX Metrics