Югославската позиция спрямо албано-гръцките отношения 1945-1961 (Yugoslav Position on Albanian-Greek Relations 1945-1961)

15 Pages Posted: 1 Apr 2018

See all articles by Ilir Kelmendi

Ilir Kelmendi

University of Gjakova - Faculty of Education

Date Written: March 21, 2018

Abstract

Bulgarian Abstract: Югославската политика се опитва по много настоятелен и майсторски начин да използва напрежението в албано-гръцките отношения, като един важен фактор, за да тласне албанското ръководство по трудния път на подчинение към Югославия. На 9 юли 1946 г., се подписва Договорът за приятелство и взаимно сътрудничество между Албания и Югославия, който в своя член 3 предупреждава Гърция, че в случай на агресия, Югославия ще подпомогне военно Албания. Непрекъснатите и продължителни претенции на Гърция за анексирането на Южна Албания са един от факторите, които довеждат до подписването на този договор, който причинява редица притеснения в Атина.

English Abstract: Yugoslav politics is trying in a very persistent and masterful way to use tensions in Albanian-Greek relations as an important factor in pushing the Albanian leadership on the difficult path of obedience to Yugoslavia. On July 9, 1946, the Albanian and Yugoslav Treaty of Friendship and Mutual Cooperation, which in its article 3 warned Greece that, in the case of aggression, Yugoslavia would support Albania. Greece's persistent and persistent claims for the annexation of South Albania are one of the factors that lead to the signing of this treaty, which causes a number of concerns in Athens.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: Yugoslav, Albanian, Greek, Relations

Suggested Citation

Kelmendi, Ilir, Югославската позиция спрямо албано-гръцките отношения 1945-1961 (Yugoslav Position on Albanian-Greek Relations 1945-1961) (March 21, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3145383 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3145383

Ilir Kelmendi (Contact Author)

University of Gjakova - Faculty of Education ( email )

HOME PAGE: http://edukimi.uni-gjk.org/faqe/12/dekani

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
237
PlumX Metrics