Съветската политика спрямо албанско-гръцките отношения 1945-1961 (Soviet Policy Towards Albanian-Greek Relations 1945-1961)

12 Pages Posted: 1 Apr 2018

See all articles by Ilir Kelmendi

Ilir Kelmendi

University of Gjakova - Faculty of Education

Date Written: March 23, 2018

Abstract

Bulgarian Abstract: Съветската политика е един съществен фактор, който влияе за състоянието на гръцко-албанските отношения, особено след избухването на гражданската война в Гърция. Съветският съюз цели да увеличи своето влияние в Гърция, поддържайки жива политическата конфронтация там. Тези стратегически интереси стоят на първи план и в тяхната функция се оценява и нормализирането на албанско-гръцките отношения. И териториалната цялост на Албания, Съветският съюз я разглежда само във функция на своите геополитически интереси на Балканите. По тази причина, албанско-гръцките отношения са заложник на напрежението и политическата конфронтация между комунистическия Изток и Запада на Балканите.

English Abstract: Soviet politics is an important factor influencing the state of Greek-Albanian relations, especially since the outbreak of civil war in Greece. The Soviet Union aims to increase its influence in Greece, keeping the political confrontation alive there. These strategic interests are at the forefront, and in their function is also assessed the normalization of the Albanian-Greek relations. And the territorial integrity of Albania, the Soviet Union views it only as a function of its geopolitical interests in the Balkans. For this reason, Albanian-Greek relations are hostage to the tension and political confrontation between the Communist East and the West of the Balkans.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: Albania, Greek, relations, Soviet Union

Suggested Citation

Kelmendi, Ilir, Съветската политика спрямо албанско-гръцките отношения 1945-1961 (Soviet Policy Towards Albanian-Greek Relations 1945-1961) (March 23, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3147677 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3147677

Ilir Kelmendi (Contact Author)

University of Gjakova - Faculty of Education ( email )

HOME PAGE: http://edukimi.uni-gjk.org/faqe/12/dekani

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
236
PlumX Metrics