Теоретико – методически аспекти на изграждането на модели за подобряване състоянието на сградния фонд (Theoretic and Methodological Aspects of Making a Model for Management of Buildings Condition)

Twelfth International Scientific Conference, KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

23 Pages Posted: 9 Apr 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Krasimir Enimanev

University of Rousse

Svetoslava Enimaneva

Vasil Levski National Military University

Multiple version iconThere are 3 versions of this paper

Date Written: March 31, 2017

Abstract

Russian Abstract: Теоретичните и методологични аспекти на изработването на модел като цяло включват прилагането на различни научни методи. В настоящия случай управлението на състоянието на сградите, подходящите методи са свързани с архитектурните и конструктивни характеристики на сградите, с енергийните спестявания, постигнати чрез подобряване на външните елементи (стени, подове, покриви), както и с инвестиционната оценка. Общият въпрос е как да се комбинират тези методи, за да се разработи цялостен модел, който може да се използва независимо от вида на сградата (жилищно, административно, производствено или селскостопанско).

English Abstract: Theoretic and methodological aspects of making a model in general comprise the application of different scientific methods. In the current case, management of buildings condition, the appropriate methods are related to the architectural and construction features of buildings, to the energy savings gained through improvement of the outer elements (walls, floors, roofs), and to investment appraisal. The general question is how to combine these methods in order to elaborate an overall model which may be used irrespectively of the type of the building (housing, administrative, production or agricultural).

Note: Downloadable document is in Russian.

Keywords: economic efficiency, energy efficiency, investment models

JEL Classification: Q40, Q41, Q43, O00, O10

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Enimanev, Krasimir and Enimaneva, Svetoslava, Теоретико – методически аспекти на изграждането на модели за подобряване състоянието на сградния фонд (Theoretic and Methodological Aspects of Making a Model for Management of Buildings Condition) (March 31, 2017). Twelfth International Scientific Conference, KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3148715 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3148715

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Krasimir Enimanev

University of Rousse

Studentska St 8
Ruse
Bulgaria

Svetoslava Enimaneva

Vasil Levski National Military University

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
98
PlumX Metrics