Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme (An Examination on the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Terms of Turkish Banking Sector)

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal), Volume 6, Issue 3, 30-41 (September 2017)

12 Pages Posted: 31 Mar 2018

Date Written: September 12, 2017

Abstract

Turkish Abstract: ABD’de vergi mükelleflerinin gelirlerini kayıt altına almak ve vergi gelirlerindeki kaybı azaltmak amacıyla 18.03.2010 tarihinde Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) yayınlanmıştır. Söz konusu yasanın finansal kuruluşlara yönelik en önemli etkisi ise FATCA’ya uyumsuzluk halinde ABD bankaları ile muhabirlik ilişkilerinin kısıtlanması veya tamamen durdurulmasının olasılık dâhilinde olmasıdır. Bu bağlamda, ilgili çalışmada FATCA’nın Türk bankaları üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada son gelişmeler ışığında FATCA detaylı bir şekilde ele alınmış olup bankaların FATCA’ya uyum için gerçekleştirmesi gereken faaliyetler ve alınması gereken aksiyonlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak, bankaların FATCA’ya önem vermesi ve Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma gereğince tam olarak uyum sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, uyum sağlamada kısmi ya da ciddi sorunlar görülmesi halinde ise bankaların çeşitli yaptırımlarla karşılaşmasının muhtemel olduğu ve böyle bir durumdan uluslararası faaliyetleri yoğun olan bankaların diğer sektörlere kıyasla daha fazla etkileneceği hususları ön plana çıkmaktadır.

English Abstract: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) was published in USA on 18.03.2010 in order to record tax revenue and reduce the loss of this income. The most important effect of this regulation on financial institutions is that correspondent relationships with US banks will be restricted or terminated in case of any inconsistency with FATCA. Within this scope, in this study, it was aimed to evaluate the potential effects of FATCA on Turkish banks. In this study, recent developments related to FATCA were considered. Additionally, actions that should be taken by the banks were discussed in detail. As a result, it was understood that banks should give importance to FATCA and obey the rules of it in accordance with the agreement between the USA and Turkey. Furthermore, if there is inconsistency for this rule, banks may face important amount of sanctions and banks will be affected from this problem more than other sectors due to higher amount of international operations of them.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: FATCA, Bilgi Paylaşımı, Müşteri Sırrı

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Yüksel, Serhat, Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme (An Examination on the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Terms of Turkish Banking Sector) (September 12, 2017). Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Social Sciences Research Journal), Volume 6, Issue 3, 30-41 (September 2017), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3149071

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Serhat Yüksel

Istanbul Medipol University ( email )

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı
Beykoz
Istanbul, 34810
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
278
PlumX Metrics