Türkiye’de Yatırımcı Hakları ve Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Bir Araştırma (A Research upon Investor Rights and Protection of Investors in Turkey)

FESA Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017

18 Pages Posted: 30 Mar 2018

See all articles by Aysel Gundogdu

Aysel Gundogdu

Banking and Insurance Departmant - Istanbul Medipol University

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Date Written: August 15, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma yatırımcıların korunması ve yatırımcı haklarına yönelik yatırımcıların bilgi seviyesinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde ele alınmıştır. Yatırımcıların bilgi seviyesinin ölçülmesi için mevcut, potansiyel ve kayıp yatırımcılardan oluşan 137 kişinin katılımı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları frekans analizi, güvenilirlik analizi, t-testi ve çoklu uyum analizi yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

Anketlerinin analizi sonucunda Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin kurulması, bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından kazanılan alacakların yatırımcı tazmini kapsamında olmaması, hakkında tedrici tasfiye kararı verilen yatırım kuruluşlarının mal varlığının yönetiminin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne geçmesi, konularında katılımcıların çoğunlukla bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar yatırımcıların korunması açısından yeterli bilgiye sahip olunmasının önemli olduğu ve Türkiye'de yatırımcıların korunması ile ilgili mevzuat ve uygulamaların kısmen yeterli olduğunu düşünmektedir.

Çalışmamızda tespit edilen hususlar yatırımcıların bilgi sahipliğinin artırılması için düzenleyici kurumlar, kuruluş birlikleri ve yatırım kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm taraflara yol gösterici olacaktır.

English Abstract: This paper was prepared to make a determination investors’ knowledge level about protection of investors and investor rights. The subject dealt with from aspects of Capital Market Law and secondary. In order to determine knowledge level of investors, a survey was made with 137 participants who consist of current, potential and lost investors. Survey results were analyzed by frequency analysis, reliability analysis, t-test and multiple correspondence analysis.

According to analysis result of surveys, it was determined that most of the participants generally do not have knowledge about establishment of Investor Restitution Center, receivables gained from information misconduct and market fraud is excluded from investor restitution, investment institutions’ assets about whom gradual liquidation decision taken will subject to Investor Restitution Center’s management. In addition, it was thought by participants that having enough knowledge is important in terms of investors’ protection and regulations and practices related with investors’ protection is partially adequate.

Issues stated in our study will have regulatory bodies, institution associations and investment institutions guiding characteristics to increase investors’ knowledge level.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Sermaye Piyasası, Yatırımcıların Korunması, Yatırımcı Hakları, Çoklu Uyum Analizi

JEL Classification: G18, G20, G28

Suggested Citation

Gundogdu, Aysel and Depren, Serpil Kilic and Kartal, Mustafa Tevfik, Türkiye’de Yatırımcı Hakları ve Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Bir Araştırma (A Research upon Investor Rights and Protection of Investors in Turkey) (August 15, 2017). FESA Finans, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3149072

Aysel Gundogdu

Banking and Insurance Departmant - Istanbul Medipol University ( email )

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı
Beykoz
Istanbul, 34810
Turkey

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department ( email )

Istanbul, 34349
Turkey

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
179
PlumX Metrics