Düzenlemeler Açısından Banka Denetçilerinin Yetki Sınırlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme (An Examination upon Identifying of Bank Auditors’ Authority Boundaries in the Context of Regulations)

Bankacılar Dergisi, Sayı 102, 2017

Posted: 19 Apr 2018 Last revised: 17 May 2018

Date Written: September 12, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma denetçilerin yetki sınırlarının ortaya konması amacı ile hazırlanmıştır. Konu mevzuat, etik kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve bankaların iç düzenlemeleri açısından ele alınmıştır. Kavramsal tartışma sonucunda, denetçilerin denetim görevini ifa ederken sorumluluk alanları ile sınırlı olarak yetkilerini kullanmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun için denetçilerin banka sistemlerindeki erişim yetkileri denetim çalışmasının amacı ve kapsamı ile uyumlu olarak tanımlanmalı, denetçiler tarafından yapılan sorgulamaların kayıt izleri tutulmalı ve bu kayıtlar periyodik olarak analiz edilmelidir.

Denetçilerin yetki aşımı durumunda, disiplin komitelerinin karar alması denetçilerin bağımsızlığı ile örtüşmemektedir. Bu nedenle denetçi bağımsızlığı ve banka organizasyonundaki yerleri dikkate alındığında denetçilerle ilgili hususlar, yönetim kurulunun komiteleri olan denetim komiteleri veya etik komiteleri tarafından ele alınmalıdır. Aksi uygulamalar hem denetçilerin görevlerini sağlıklı yapamamasına neden olabilecek hem de düzenleyici otoriteler tarafından mevzuata uyumsuzluk olarak değerlendirilerek idari yaptırım uygulanmasına neden olabilecektir.

Ayrıca Türkiye’de banka denetçilerinin yetki sınırları ile ilgili çalışma bulunmadığından yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: This study was prepared with the aim of evaluating the boundaries of authority of the inspectors. The subject was addressed in terms of legislation, ethical rules, international internal audit standards and internal regulation of banks. As a result of the conceptual deliberation, it was concluded that bank examiners should use audit authority limited to and compliant with the areas of responsibility when performing his supervisory duty. In line with the conclusion reached, the access authorization should be defined in accordance with the purpose and scope of the audit work, track-records of the inquiries made by the inspectors should be kept safely and to be analyzed periodically.

In the event of oversight of inspectors, the decision making attitude of disciplinary committees does not coincide with the independence of inspectors. Therefore, when auditor independence and the locations of the bank's organization are taken into consideration, the issues related to the inspectors should be addressed by audit committees or ethics committees, which are the committees of the board of directors. Other practices may result in the inspector not being able to perform his duties properly, and may also be subject to administrative sanctions by the regulatory authorities as unconformity with the legislation.

Best to authors’ knowledge this study can be considered as a pioneering work since the studies on the limits of authority of bank inspectors in Turkey are not available in this respect.

Keywords: Bankacılık, Denetim, Denetçi, Yetki Sınırları

JEL Classification: G21, M42

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Düzenlemeler Açısından Banka Denetçilerinin Yetki Sınırlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme (An Examination upon Identifying of Bank Auditors’ Authority Boundaries in the Context of Regulations) (September 12, 2017). Bankacılar Dergisi, Sayı 102, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3149109

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
172
PlumX Metrics