Türkiye’de Katılım Bankacılığının Sektör Payı Hedefi Üzerine Bir Analiz (An Analysis on Industry Share Target of Participation Banking in Turkey)

Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(3), April 2017

26 Pages Posted: 31 Mar 2018

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Cüneyt Hakan Demi̇r

Istanbul University, Faculty of Economics, Students

Date Written: April 11, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma Türkiye’de katılım bankacılığının %15 sektör payı hedefine ilişkin değerlendirme yapabilmek için hazırlanmıştır. Konu sektör payı, banka, şube ve personel sayısı, aktif büyüklüğü, krediler, menkul değerler, katılım fonu, özkaynaklar, sermaye yeterliliği, karlılık, ürün ve hizmet çeşitliliği, alternatif dağıtım kanalları ve ödeme araçları açısından ele alınmıştır. Katılım bankacılığı %15 sektör payı hedefine ulaşabilmek için büyüme hızını artırmalıdır. Bunun için sektöre yeni oyuncu girişi sağlanması, şube açılışlarına artan bir hız ile devam edilmesi, konvansiyonel bankalara kıyasla düşük olan aktif büyüklüğü, kredi, menkul değer, katılım fonu, özkaynak, karlılık artışının hızlandırılması, eksik ürünlerin geliştirilerek ürün ve hizmet çeşitliliğinin sağlanması, konvansiyonel bankalarla ADK ve ödeme araçlarındaki farkın hızla kapatılması ve sermaye yeterliliğindeki sektör ortalamasına yakın olan seviyesinin korunması önem arz etmektedir. Katılım bankalarının bu konularda iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’de katılım bankacılığının %15 hedefi ile ilgili çalışma bulunmadığından yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: This paper was prepared to make an evaluation about participation banking’s market share target which is at 15% in Turkey. The subject dealt with from aspects of market share, banks, branch and employee number, total asset size, credits, securities, participation fund, shareholder’s equity, capital adequacy, profitability, product and service range, alternative distribution channel and payment instruments. In order to reach 15% industry growth target, participation banking should increase growth rate. For this, entering of new actors to the sector, going on branch opening with increasing speed, accelerating of total asset size, credit, security, participation fund, shareholder’s equity, profitability which are low by comparison conventional banks, providing product and service range by completing developing deficient product and services, making up the difference with conventional banks in alternative distribution channel and payment instruments and sustaining current capital adequacy level which is at the industry level are all important issues. It is necessary to take appropriate action on these subjects. Also, this paper is pioneer and unique study in Turkey due to fact that there is no study about market share target of participation banks.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Katılım Bankacılığı, Büyüme, Sektör Payı

JEL Classification: G21, O10

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Demi̇r, Cüneyt Hakan, Türkiye’de Katılım Bankacılığının Sektör Payı Hedefi Üzerine Bir Analiz (An Analysis on Industry Share Target of Participation Banking in Turkey) (April 11, 2017). Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(3), April 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3149114

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Cüneyt Hakan Demi̇r

Istanbul University, Faculty of Economics, Students ( email )

Istanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
115
Abstract Views
427
rank
299,167
PlumX Metrics