Usage‑Based Insurance Jako Instrument Przywracania Równowagi Na Polskim Rynku Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Usage‑Based Insurance as an Instrument of Restoring Equilibrium on Motor Insurance Market in Poland)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 1 (333) 2018

18 Pages Posted: 31 Mar 2018

Date Written: February 27, 2018

Abstract

Polish Abstract: Celem artykułu jest weryfikacja możliwości redukcji negatywnego wpływu asymetrii informacji na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych przez wdrożenie produktów typu Usage‑Based Insurance. Autor dokonuje analizy ekonomicznej, uzyskując przewidywania modeli rynku przy zastosowaniu trzech przykładowych strategii wdrożenia rozwiązań telematycznych. Wykazuje, że nie każdy ze scenariuszy doprowadzi do otrzymania pożądanego stanu równowagi i wyłącznie prawidłowy wybór strategii rynkowego wdrożenia rozwiązań telematycznych pozwoli ubezpieczonym z grupy niskiego ryzyka otrzymać pełną ochronę przy składce sprawiedliwej. Będzie to stanowić poprawę w sensie Pareto w porównaniu do ich położenia w warunkach występowania asymetrii informacji i może zostać osiągnięte przez wdrożenie produktów wykorzystujących dane z tzw. czarnych skrzynek lub urządzeń typu dongle.

English Abstract: The paper shows that thanks to the Usage‑Based Insurance, the industry can minimise the negative effect information asymmetry has on the Polish motor insurance market. Through an economic analysis, the author gives the forecasts of the market models where three strategies for telematics implementation are used. His research proves that not every scenario leads to the desired equilibrium and only the right strategy adopted to introduce telematics solutions onto the market will make it possible for the low‑risk individuals to receive the full coverage at an actuarially fair premium, which will constitute an improvement with regards to the Pareto efficiency, as opposed to their position where information asymmetry exists. This breakthrough can be achieved by implementing products using data from the so‑called black boxes or dongles.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: elematyka ubezpieczeniowa, Usage‑Based Insurance (UBI), asymetria informacji, równowaga rynkowa, insurance telematics, asymmetric information, market equilibrium

JEL Classification: D82, C62, G22

Suggested Citation

Kuryłowicz, Łukasz, Usage‑Based Insurance Jako Instrument Przywracania Równowagi Na Polskim Rynku Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Usage‑Based Insurance as an Instrument of Restoring Equilibrium on Motor Insurance Market in Poland) (February 27, 2018). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 1 (333) 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3149408

Łukasz Kuryłowicz (Contact Author)

Warsaw School of Economics ( email )

Al. Niepodległości
162
Warsaw, 02-554
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
79
PlumX Metrics