ניסיונות לבצע עבירות לעומת עבירות מושלמות
Attempts Versus Completed Offenses

ג'ורג' פלטשר, מושגי יסוד במשפט הפלילי, הערות לפרק 10, עמ' 309

9 Pages Posted: 30 Apr 2018

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: March 27, 2018

Abstract

תקציר בעברית: הרשימה כוללת ארבע הערות לפרק העשירי לספרו של ג'ורג' פלטשר "מושגי יסוד במשפט הפלילי" העוסק בדיני הניסיון: (1) הגדרת הניסיון לביצוע עבירה; (2) סוגיית המזל המוסרי; (3) סוגיית הניסיון הבלתי צליח; (4) סוגיית הפטור עקב חרטה. סוגיות אלה, כפי שמראה פלטשר, העסיקו מחוקקים ובתי משפט במדינות המשפט המקובל ובמדינות המשפט הקונטיננטלי, וגם כיום הן עדיין מעסיקות אותם. גם המשפט הישראלי התלבט בשאלות אלה, והדין בנושא זה ידע שינויים והתפתחויות. ברשימה מוצג הרקע בישראל ביחס לכל אחת משאלות הבסיס שלעיל.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Rabin, Yoram, ניסיונות לבצע עבירות לעומת עבירות מושלמות
Attempts Versus Completed Offenses (March 27, 2018). ג'ורג' פלטשר, מושגי יסוד במשפט הפלילי, הערות לפרק 10, עמ' 309, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3150566

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
218
PlumX Metrics