'Rekabeti Kısıtlayıcı Amaç'ı Yeniden Değerlendirmek: 'Groupement Des Cartes Bancaires v Commission' Kararı Işığında Yeni Bir Gün (Re-Assessing Object Restrictions: A New Day in Light of the 'Groupement Des Cartes Bancaires v Commission' Decision)

Rekabet Dergisi 2015, 16(1): 41-103

63 Pages Posted: 1 May 2018

Date Written: January 1, 2015

Abstract

Turkish Abstract: Rekabeti kısıtlama amacı taşıyan anlaşmalar, hem Türk rekabet hukuku hem de Avrupa Birliği (AB) rekabet hukuku mevzuatında yasaklanmaktadır. Bu türden anlaşmaların mevcudiyeti ortaya çıkarıldığında, rekabet otoritesi, ilgili anlaşmanın rekabet hukukunu ihlal ettiği sonucuna doğrudan ulaşabilmekte ve anlaşmanın rekabeti kısıtlayıcı etkilerini inceleme ve kanıtlama yükünden kurtulmaktadır. Bu doğrultuda, her ne kadar rekabeti kısıtlayıcı amaç, rekabet otoriteleri için kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıksa da, aynı zamanda teşebbüsler açısından önemli riskler doğurmaktadır. Bu mekanizmanın kapsamının doğru tahlil edilmesinin önemi, özellikle rekabeti kısıtlayıcı amaç taşıyan anlaşmaların tarafı teşebbüsler aleyhine kesilen para cezaları düşünüldüğünde kendini göstermektedir.

Rekabeti kısıtlayıcı amaca ilişkin tartışmaların AB’de hararetle sürdüğü bir dönemde, 11 Eylül 2014 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Groupement des Cartes Bancaires (CB) davasına ilişkin kararını vermiştir.

“CB v Commission” kararı (CB kararı), ABAD’ın amacı yönünden rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar kavramının dar yorumlanması gerektiğine dair görüşünü ilk kez açıkça ortaya koyduğu karar olma özelliğini taşımaktadır. Karar ayrıca, ABAD Hukuk Sözcüsü Nils Wahl’ın ortaya koyduğu prensipler ile de bağlantılı olarak, rekabeti kısıtlayıcı amaç taşıdığı iddia edilen anlaşmaların değerlendirilmesi açısından Türk rekabet hukuku mevzuatının uygulamasında da yol gösterebilecek ve usul ekonomisinin güçlendirilmesi adına benimsenebilecek işlevsel bir formül ortaya koymaktadır.

English Abstract: Agreements that have restriction of competition as their object are prohibited both under the European Union (EU) and Turkish competition law legislation. When the existence of such an agreement is detected, the competition authority is authorized to conclude directly that the agreement infringes competition law, relieving itself of the burden to assess and prove the anti-competitive effects of the agreement. This way, while the object restriction emerges as a handy tool for competition authorities, it also creates great risks for undertakings. The importance of correctly determining the scope of this mechanism becomes evident especially when considering the significant amount of monetary fines imposed on undertakings for taking part in agreements that have anti-competitive object.

In the midst of heated debates on restrictive object in the EU, the Court of Justice of the European Union (CJEU) delivered its judgment in the Groupement des Cartes Bancaires (CB) case on 11 September 2014.

Being the first judgment where the CJEU explicitly established its view that object restrictions should be interpreted narrowly; the “CB v Commission” decision, in connection to the principles set forth by Advocate General Nils Wahl, presents a practical formula in assessing agreements that are alleged to have an anti-competitive object, which could also be adopted as a guidance for the implementation of Turkish competition law and to strengthen procedural economy.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Object Restriction, Groupement des Cartes Bancaires, Advocate General Wahl, Two-sided Markets, Pay-for-Delay

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Yasar, Ayse Gizem, 'Rekabeti Kısıtlayıcı Amaç'ı Yeniden Değerlendirmek: 'Groupement Des Cartes Bancaires v Commission' Kararı Işığında Yeni Bir Gün (Re-Assessing Object Restrictions: A New Day in Light of the 'Groupement Des Cartes Bancaires v Commission' Decision) (January 1, 2015). Rekabet Dergisi 2015, 16(1): 41-103, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3151423

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ayse Gizem Yasar

Sciences Po ( email )

27 rue Saint-Guillaume
Paris Cedex 07, 75337
France

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
44
Abstract Views
384
PlumX Metrics