İnternetı̇n Ezber Bozan Ortamında ve Yenı̇lı̇kçı̇ Dı̇jital Pazarlarda Rekabet Hukuku Eğı̇lı̇mlerı̇ (Competition Law Inclinations in the Internet's Groundbreaking Environment and Innovative Digital Markets)

Rekabet Dergisi 2015, 16(2): 43-111

76 Pages Posted: 24 Apr 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Derya Durlu Gürzumar

University of Neuchâtel

Date Written: April 1, 2015

Abstract

Turkish Abstract: Teşebbüslerin internet ortamındaki faaliyetlerinin hızla yayılmasıyla birlikte, bu faaliyetlerde, rekabet hukuku ilke ve parametrelerini geleneksel yaklaşım yerine, daha esnek bir değerlendirmeyle ele alan uygulama yöntemlerini tercih etmenin doğru olup olmayacağı sorusunun önemi artmıştır.

Bu çalışmada internet ortamı ve dijital platformların özelliklerinin neler olduğu açıklandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerindeki gelişmeler ışığında, şu konular incelenmiştir: (i) Özellikle Google’ın ve Apple’ın elektronik kitap uygulamaları hakkında açılan soruşturmalarda rekabet otoritelerinin benimsediği yaklaşım çerçevesinde, teşebbüslerarası anlaşmalardaki fiyat tespitleri; (ii) Google hakkında yürütülmüş olan iki soruşturma ışığında, internet ortamında oluşan pazarlarda hâkim durum ve kötüye kullanılması meselesi; (iii) Google/Motorola Mobility Inc. işlemi bağlamında, rekabet otoritelerinin, internet ortamında faaliyet gösteren teşebbüslerin birleşme-devralma işlemleri hakkındaki yaklaşımı. Çalışmanın sonuç kısmında internet ortamındaki teşebbüs faaliyetleri bakımından rekabet hukukunda gelinen nokta özetlenmiş ve olası açılımlar hakkında önerilerde bulunulmuştur.

English Abstract: Together with the growth of web-based businesses operating on the internet, the question of whether it would be appropriate to prefer competition law principles and parameters that are subjected to more flexible approaches has garnered importunity.

After explaining what the characteristics of internet and digital platforms are, this article has examined the following topics in light of the developments observed in the US and EU: (i) the approaches exhibited by antitrust authorities towards price fixing practices in Google’s and Apple’s e-books cases; (ii) the issue of dominance and its abuse in light of two distinct cases against Google; (iii) the competition authorities’ approaches towards internet-based companies’ merger and acquisition cases in relation to the Google/Motorola Mobility Inc. merger deal. The conclusion of this work has sumarized the current state of play of and the potential implications with respect to competition law practices on the internet.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Internet, Digital Platforms, Google, Apple, E-Books

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Durlu Gürzumar, Derya, İnternetı̇n Ezber Bozan Ortamında ve Yenı̇lı̇kçı̇ Dı̇jital Pazarlarda Rekabet Hukuku Eğı̇lı̇mlerı̇ (Competition Law Inclinations in the Internet's Groundbreaking Environment and Innovative Digital Markets) (April 1, 2015). Rekabet Dergisi 2015, 16(2): 43-111, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3151780

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Derya Durlu Gürzumar

University of Neuchâtel ( email )

Neuchatel, CH-2000
Switzerland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
61
Abstract Views
345
rank
384,289
PlumX Metrics