Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme (Protection of Personal Data: A Conceptual Evaluation Upon Turkish Banking Sector)

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4 (1) 2018, 1-18

18 Pages Posted: 19 Apr 2018

Date Written: April 2, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma son dönemde yürürlüğe giren ve bankaların faaliyetlerini etkileyen önemli düzenlemelerden biri olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na yönelik olarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma ile Türk Bankacılık Sektöründe kişisel verilerin korunması ile ilgili çerçevenin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teorik çerçeveye ek olarak bu çalışmada bankaların kişisel verilerin korunmasında dikkat etmesi gereken kritik hususlar vurgulanmıştır. Sonuç olarak kişisel verilerin korunması bankalar ve müşterileri açısından kritik bir husus olup mevzuata uyumsuzluk halinde bundan hem bankaların hem de müşterilerinin ciddi zararlar görebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle bankalarda kişisel verilerin korunması ile ilgili iç kontrol ve iç denetim mekanizmaları ihdas edilmeli, banka uygulamaları düzenli bir şekilde izlenmeli, gerektiğinde idari ve adli işlemler tesis edilmelidir. Mevzuata tam uyum sağlanmaması halinde ise bankaların ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı unutulmamalıdır.

English Abstract: This paper was prepared for Personal Data Protection Law which is one of the most important regulations that has become effective recently and has been affecting banks’ activities. With this study, it is aimed at exhibiting framework regarding personal data protection levels in Turkish Banking Sector with all perspectives. In addition to personal data protection conceptual framework, some critical points that banks should take into consideration in personal data protection are addressed in this study. As a conclusion, it was evaluated that personal data protection is a critical issue in terms of banks and their customers and in case of incompliance with regulations customers and banks would get harmed seriously. For this reason, internal control and internal audit mechanism in banks should be structured with regard to personal data protection, bank’s practices should be followed up, and administrative and legal actions should be taken when necessary. It should not be forgotten that banks may face serious enforcement in case of not to comply with regulations completely.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Bankacılık, Kişisel Veri, Kişisel Verilerin Korunması, Düzenlemeler, Türkiye

JEL Classification: G21, K23, K29

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Kişisel Verilerin Korunması: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme (Protection of Personal Data: A Conceptual Evaluation Upon Turkish Banking Sector) (April 2, 2018). Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 4 (1) 2018, 1-18 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3154736

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
100
Abstract Views
452
rank
329,176
PlumX Metrics