Замежны Вопыт Забеспячэння Сацыяльна-Эканамічнай Бяспекі На Прыкладзе Японіі (Foreign Experience of Socio-Economic Security on the Example of Japan)

5 Pages Posted: 3 May 2018

See all articles by Dzmitry Shvaiba

Dzmitry Shvaiba

Belarusian national technical University; Belarusian National Technical University; State Commitee on Science and Technology of the Republic of Belarus

Date Written: April 3, 2018

Abstract

Belarusian Abstract: Аналіз больш за 20 азначэнняў паняцця «сацыяльна-эканамічная бяспека», сфармуляваных эканамістамі былых савецкіх рэспублік, азначэнняў з афіцыйных дакументаў Венгрыі, Польшчы, Літвы, Украіны, Расіі, а гэтак жа больш за 10 азначэнняў, дадзеных навукоўцамі развітых краін (ЗША, Канады, Японіі, Германіі, Францыі, Іспаніі), паказвае, што для кожнай групы краін характэрна выкарыстанне розных падыходаў. Так, у постсавецкіх краінах большасць азначэнняў даецца праз прызму «інтарэсаў», у постсацыялістычных краінах – праз вымярэнне ўплыву на міжнародную бяспеку, у развітых краінах – праз паняцце «ўстойлівасць». Варта падкрэсліць, што сусветная практыка забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі краіны шырокая і разнастайная. У дадзеным артыкуле прапануецца разгледзець вопыт яе забеспячэння ў Японіі. Гэтай краінай назапашаны значны эканамічны вопыт, у тым ліку і ў пытаннях забеспячэння ўласнай сацыяльна-эканамічнай бяспекі.

English Abstract: The analysis of more than 20 definitions of the term "socio-economic security", formulated by economists of the former Soviet republics, definitions of official documents Hungary, Poland, Lithuania, Ukraine, Russia, and more than 10 definitions, the data scientists of developed countries (USA, Canada, Japan, Germany, France, Spain), shows that for each group of countries is characterized by the use of different approaches. So, in the post-Soviet countries most of the definitions given through the prism of "interests" in post – socialist countries-measuring the impact on international security in developed countries – through the concept of "sustainability". It should be stressed that the world practice of providing socio-economic security of the country is vast and diverse. In this paper we propose to consider the experience of security in Japan. This country has considerable economic experience, including to ensure their own socio-economic security.

Note: Downloadable document is in Belarusian.

Keywords: security; government; society; enterprise; employee; threatening бяспека; дзяржава; грамадства; прадпрыемства; работнік; пагроза

JEL Classification: H10, J58, P35, Z13

Suggested Citation

Shvaiba, Dzmitry and Shvaiba, Dzmitry, Замежны Вопыт Забеспячэння Сацыяльна-Эканамічнай Бяспекі На Прыкладзе Японіі (Foreign Experience of Socio-Economic Security on the Example of Japan) (April 3, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3154946 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3154946

Dzmitry Shvaiba (Contact Author)

Belarusian national technical University ( email )

Churlionisa str. 8-37
Minsk, 220140
Belarus
+375296520603 (Phone)

Belarusian National Technical University ( email )

65 F. Skaryna Avenue
220013 Minsk
Belarus

State Commitee on Science and Technology of the Republic of Belarus

Minsk
Belarus

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
529
Abstract Views
841
rank
67,650
PlumX Metrics