Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemlerin İspatı Odaklı İspat Tartışmaları (A Discussion on Proof Matters in Turkish Competition Law Focusing on Proof of Concerted Practices)

Rekabet Dergisi 2011, 12(4): 75-125

52 Pages Posted: 24 Apr 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Korhan Yıldırım

ELIG, Attorneys-at-Law

Hakan Özgökçen

ELIG, Attorneys-at-Law

Buğra Aydın

ELIG, Attorneys-at-Law

Date Written: October 2011

Abstract

Turkish Abstract: 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, Rekabet Kurulu’nun kararlarına esas teşkil edebileceği ispat usullerine yönelik olarak açık ve kesin düzenlemelere bünyesinde yer vermemiş olması nedeniyle, meselenin farklı hukuk disiplinlerinin yerleşik kurallarının karşılaştırılması yoluyla ele alınması ve çıkan sonucun, ülkemiz mevzuatına mehaz veya örnek teşkil eden hukuk düzenleriyle karşılaştırmalı bir şekilde, Rekabet Kurulu’nun içtihadi yaklaşımı ile ne ölçüde örtüştüğünün tespitinin yapılması, konuya yönelik mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi için en uygun yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşbu çalışma bu amaca hizmet etme niyetindedir ve işbu çalışma kapsamında genel olarak rekabet hukuku soruşturmalarında ispat kavramları tartışılacak, kimi özel rekabet hukuku ihlali tipleri için söz konusu olan özellikli ispat meseleleri üzerinde durulacak ve bu kapsamda uyumlu eylemin ispatı üzerine mehaz Avrupa Toplulukları rekabet hukuku ve ABD rekabet hukuku disiplinlerindeki duruma ilişkin özet tespitler yapılacaktır.

English Abstract: Law on Protection of Competition No. 4054 does not include clear and specific provisions that set out the proof procedures to be followed by the Turkish Competition Authority in conducting their duties. Therefore, the most convenient method for understanding the situation in Turkey is to make a comparative study across different jurisdictional regimes, which constitute good examples for the Turkish competition law regime, in order to determine how the outcome matches with the case law practice of the Turkish Competition Board.

In this respect, this study aims at providing an overview on the proof concept in competition investigations, as well as focusing on specific proof procedures for specific types of competition law infringements. To that end, an analysis on the proof of the concerted practice under European Union and USA competition law regimes will also he drawn within the scope of this study.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Law of Proof, Presumption of Concerted Practice, Evidences, Burden of Proof, EC and US Law

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Yıldırım, Korhan and Özgökçen, M. Hakan and Aydın, Buğra, Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemlerin İspatı Odaklı İspat Tartışmaları (A Discussion on Proof Matters in Turkish Competition Law Focusing on Proof of Concerted Practices) (October 2011). Rekabet Dergisi 2011, 12(4): 75-125, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3156855

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Korhan Yıldırım

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

M. Hakan Özgökçen

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Buğra Aydın

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
219
PlumX Metrics