Yoğunlaşmaların Kontrolünde Esnek Hukuk ve İktisat Yaklaşımları: ABD’deki Yeni Yatay Birleşmeler Rehberi Hakkında Görüşler (Flexible Legal and Economic Approaches on the Control of Concentrations: Opinions on the New U.S. Horizontal Merger Guidelines)

Rekabet Dergisi 2011, 12(1): 123-159

38 Pages Posted: 24 Apr 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Serdar Dalkir

CRETC Competition & Regulation Economics Testimony and Consulting LLC

Hakan Özgökçen

ELIG, Attorneys-at-Law

Buğra Aydın

ELIG, Attorneys-at-Law

Ceren Yıldız

ELIG, Attorneys-at-Law

Date Written: January 2011

Abstract

Turkish Abstract: Dünya çapındaki birçok rekabet hukuku rejimini ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip ABD Yatay Birleşmeler Rehberi, 19 Ağustos 2010 tarihi itibariyle ABD ’de yürürlüğe girmiştir. 1992 yılından günümüze kadar olan ABD yoğunlaşma rejimi uygulamasında karşılaşılan zorluklar ve yenilikleri yansıtan bu yeni rehber, eski rehbere oranla birçok alanda ciddi değişikliklere gitmektedir. Yeni rehberin tamamına bakıldığında, iktisadi analizin yoğunlaşma değerlendirmelerinde daha da önemli bir rol oynayacağına yönelik olarak açık sinyaller gözlemlenmektedir. Yoğunlaşma kontrolü bakımından bazı ciddi yenilikler getiren söz konusu rehberin incelenmesinin, Rekabet Kurumu ’nun gelecekte karşılaşabileceği birtakım hususlar bakımından aydınlatıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir. Kaleme alınan bu çalışma, önce eski rehberin özet bir fotoğrafını çekmeye, daha sonra da yeni rehber ile getirilen hukuki ve iktisadi yaklaşımları masaya yatırmaya yönelik değerlendirmeler içermektedir. Eski rehber ile yeni rehber arasındaki bu karşılaştırmanın amacı, getirilen yeni değişikliklerin yoğunlaşma rejimi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı hususuna ışık tutmak ve Türk rekabet hukuku rejimi bakımından da önem taşıyabilecek olan bu hususu tartışmaya açmaktır.

English Abstract: US Horizontal Merger Guidelines, which have the potential to significantly affect many competition law regimes across the world, came into force on August 19,2010. This recent guidelines, which reflect the difficulties met and developments occurred with respect to the implementation of the US concentration regime since 1992, contain significant changes compared to the old guidelines. Considering the new guidelines as a whole, there are clear signals that economic analyses will play a bigger role during merger evaluation. We believe that an evaluation over the new guidelines that contain important changes in terms of merger control will be highly informative on certain issues that the Competition Authority might come across in the future. This study contains evaluations that initially aim to outline in brief the old guidelines and then analyze in detail the legal and economic approaches set forth by the new guidelines. The purpose of this comparison between the old and the new guidelines is to shed a light on whether the new changes will be interpreted as a new era in terms of concentration regime as well as to open to discussion this issue that is important in terms of the Turkish competition law regime.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Horizontal Mergers, Antitrust Economy, Upward Pricing Pressure, Market Definition, Unilateral Effects

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Dalkir, Serdar and Özgökçen, M. Hakan and Aydın, Buğra and Yıldız, Ceren, Yoğunlaşmaların Kontrolünde Esnek Hukuk ve İktisat Yaklaşımları: ABD’deki Yeni Yatay Birleşmeler Rehberi Hakkında Görüşler (Flexible Legal and Economic Approaches on the Control of Concentrations: Opinions on the New U.S. Horizontal Merger Guidelines) (January 2011). Rekabet Dergisi 2011, 12(1): 123-159, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3156884

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Serdar Dalkir

CRETC Competition & Regulation Economics Testimony and Consulting LLC ( email )

DC
United States
202-681-0749 (Phone)

M. Hakan Özgökçen

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Buğra Aydın

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ceren Yıldız

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
252
PlumX Metrics