Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος & Μαρίνα Αγγελάκη (2016), «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Από Την Άτολμη Ανάπτυξη Στο Αβέβαιο Μέλλον», στο: Μαραβέγιας Ναπολέων (Επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Κριτική, Αθήνα 2016, σσ.421-436 (From Hesitant Development Towards An Uncertain Future)

Μαραβέγιας Ναπολέων (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Κριτική, Αθήνα 2016,σσ.421-436; N. Maravegias, European Union. Genesis, Development, and Future Prospects, Athens, pp. 421-436.

17 Pages Posted: 15 May 2018

See all articles by Theodoros Sakellaropoulos

Theodoros Sakellaropoulos

Panteion University of Athens

Marina Angelaki

Panteion University of Athens

Date Written: May 6, 2016

Abstract

Greek Abstract: Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη δυναμική διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώμης έως την τρέχουσα περίοδο και πιο συγκεκριμένα την πρόσφατη προσπάθεια έκφρασης της κοινωνικής διάστασης μέσω του παραδείγματος της κοινωνικής επένδυσης, επιχειρώντας να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα: σε μια περίοδο που το εθνικό κοινωνικό κράτος υφίσταται ισχυρές πιέσεις για περαιτέρω συρρίκνωση, μπορεί και με ποιον τρόπο να συμβάλει η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική στην ανάσχεση των πιέσεων αυτών; Με άλλα λόγια, μπορεί η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική να αποτελέσει στοιχείο ενίσχυσης της νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας ή αντιθέτως καλείται να εξυπηρετήσει, για μια ακόμα φορά, οικονομικούς στόχους;

English Abstract: The present chapter examines the development of European social policy from the Treaty of Rome until present placing focus on the most recent attempt to articulate a European social dimension through the social investment paradigm. In doing so, the chapter seeks to answer the following question: in a period during which national welfare states are under pressure for the introduction of retrenchment measures can the European social policy act as an effective buffer to these pressures? In other words, can European social policy become an element that contributes to the European integration process or is it simply subordinated to economic goals?

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: European Union, European Social Model, Social Policy, Greece

JEL Classification: H77, O52

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros and Angelaki, Marina, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος & Μαρίνα Αγγελάκη (2016), «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Από Την Άτολμη Ανάπτυξη Στο Αβέβαιο Μέλλον», στο: Μαραβέγιας Ναπολέων (Επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Κριτική, Αθήνα 2016, σσ.421-436 (From Hesitant Development Towards An Uncertain Future) (May 6, 2016). Μαραβέγιας Ναπολέων (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Κριτική, Αθήνα 2016,σσ.421-436; N. Maravegias, European Union. Genesis, Development, and Future Prospects, Athens, pp. 421-436., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3157976

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Marina Angelaki

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
142
Abstract Views
551
rank
241,697
PlumX Metrics