Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος,(2007), «Οικονομία και Κοινωνία τον 19ο και 20ο Αιώνα στην Μεσσηνία», στο, Π. Θέμελης (επιμ.), Μεσσηνία : Τόπος, Χρόνος, Άνθρωποι, Αθήνα , Μίλητος, 2007, σσ 334-50 (Economy and Society during the 19th and 20th Century)

in, Messinia, P.Themelis(ed.), Messinia: Place, Time, People, Militos Publishers, Athens 2007, pp. 334-50; ISBN 978-960-8460-97-3

10 Pages Posted: 27 Apr 2018

Date Written: 2007

Abstract

Greek Abstract: Όπως ο ιστορικός χρόνος εμφανίζεται με πολλαπλές ταχύτητες στα διάφορα πεδία, έτσι και ο ιστορικός τόπος αποκτά διαφορετική σημασία στην εναλλαγή των ιστορικών περιόδων και των πολιτισμών. Η Μεσσηνία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα δεν είναι πλέον μια πόλη-κράτος με ξεχωριστό πολιτικό ρόλο όπως στην αρχαιότητα. Ούτε είναι το ασύνδετο και απόμακρο τμήμα της ρωμαϊκής, βυζαντινής ή οθωμανικής αυτοκρατορίας τις παραγωγικέ δυνάμεις του οποίου απομυζούσε η κεντρική ή περιφερειακή εξουσία. Είναι αναπόσπαστο τμήμα του νέου ενοποιημένου, αστικού έθνους- κράτους που προέκυψε με την επανάσταση του 1821.Τούτο σημαίνει ότι η ιστορία της είναι η ιστορία του. Αυτό αφορά κυρίως τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές. Ωστόσο, το Γενικό βρίσκεται και επιβεβαιώνεται πάντα στο Ειδικό, το ιστορικά Συγκεκριμένο. Στο παρόν άρθρο θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών δομών της σύγχρονης Μεσσηνίας στο διάβα δύο αιώνων.

English Abstract: In this article we follow the evolution of economic and social structures of the modern region Messenia over the two last centuries. As the historical time appears with multiple speeds in the various fields, so the historic location reshape itself in the alternation of historical periods and cultures. Messinia in the 19th and 20th centuries is no longer a city-State with separate political role like in ancient times. Nor is the incoherent and distant part of Roman, Byzantine or Ottoman Empire whose resources were exploited by the central or regional elite in power. The history of those times were presented in the previous chapters of the volume. In the modern era Messinia is an integral part of the new, unified, nation state that emerged with the revolution of 1821. That means that its economic, social and cultural course is the same course of the new state.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Μεσσηνία, Ελλαδα, Οικονομική και Κοινωνική Ιστορια, τοπικη κοινωνια, 19ος, 20ος αιώνας, Messinia, Greece, Economc and Social History, 19th, 20th Centuries, Local History

JEL Classification: N94, N84, N74, N64, N54

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος,(2007), «Οικονομία και Κοινωνία τον 19ο και 20ο Αιώνα στην Μεσσηνία», στο, Π. Θέμελης (επιμ.), Μεσσηνία : Τόπος, Χρόνος, Άνθρωποι, Αθήνα , Μίλητος, 2007, σσ 334-50 (Economy and Society during the 19th and 20th Century) (2007). in, Messinia, P.Themelis(ed.), Messinia: Place, Time, People, Militos Publishers, Athens 2007, pp. 334-50; ISBN 978-960-8460-97-3, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3158530

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
156
PlumX Metrics