Atık Yönetimine ve Geri Dönüşüme İlişkin İşbirliği Anlaşmalarının Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Evaluating Coordination Agreements Regarding Waste Management and Recycling Under Competition Law)

Rekabet Dergisi 2012, 13(2): 3-67

73 Pages Posted: 29 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Buğra Aydın

ELIG, Attorneys-at-Law

Melikşah Duman

ELIG, Attorneys-at-Law

Zeynep Ortaç

Independent

Date Written: April 1, 2012

Abstract

Turkish Abstract: Çevre kanunları ile ortaya çıkan ve üretici teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen üretici sorumluluğu kapsamındaki işbirliği anlaşmaları atıkların daha etkin bir biçimde yönetilmesini sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmakla birlikte, her rakipler arası anlaşmada olduğu gibi çeşitli rekabet hukuku risklerini de beraberinde getirmektedir. Çevre kanunları ile rekabet kanunlarının amaçları en temelinde paralel olmakla birlikte, atık yönetimi piyasalarında gerçekleşen işbirliği anlaşmalarına uygulanmaları bakımından kimi durumlarda bu hukuk dallarından biri ile amaçlanan hedeflere öncelik verilmesi gerekmektedir.

İşbu çalışmada, atık yönetim piyasalarında gerçekleştirilen işbirliği anlaşmalarına rekabet hukuku kurallarının uygulanması ve bu alanda çevre hukuku ile rekabet hukuku arasındaki bağlantı incelenecek ve bu kapsamda Türk rekabet hukuku, Avrupa Birliği rekabet hukuku ve ABD rekabet hukuku disiplinlerindeki duruma ilişkin tespitler yapılacaktır.

English Abstract: Cooperation agreements realized between producers which are bound by the extended producer responsibility imposed by environmental laws, can benefit the protection of the environment by enabling effective waste management. However, as with any agreement between competing undertakings, cooperation agreements in the waste management sector can also bring about certain competition law concerns. While the purposes of environmental laws and competition laws are in their nature parallel to each other, priority must be given to the application of one of these laws to cooperation agreements in the waste management sectors in certain situations.

This study will focus on the application of competition laws to cooperation agreements in waste management sectors and analyze the connection between environmental law and competition law in this area. In this respect, this study will also make evaluations on this issue under Turkish, EU and US competition law regimes.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Waste Management, Cooperation Agreements between Competitors, Competition Law, Environmental Law, Negative Market Value

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Aydın, Buğra and Duman, Melikşah and Ortaç, Zeynep, Atık Yönetimine ve Geri Dönüşüme İlişkin İşbirliği Anlaşmalarının Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (Evaluating Coordination Agreements Regarding Waste Management and Recycling Under Competition Law) (April 1, 2012). Rekabet Dergisi 2012, 13(2): 3-67, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3159188

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Buğra Aydın

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Melikşah Duman

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Zeynep Ortaç

Independent ( email )

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
22
Abstract Views
209
PlumX Metrics