Romanian Gendarmerie – An Important Factor During the Two World Wars (Jandarmeria Română – Un Factor Important În Cele Două Războaie Mondiale)

Scientific Conference “Romanian Gendarmerie – Traditions and Perspectives”, 8th Edition, 6th Volume, Bucharest, Romania, 2018

Posted: 3 May 2018

Date Written: March 30, 2018

Abstract

English Abstract:: In the political, social, democratic context at the beginning of the XX-th century, the reunification of the country was one of the historical desires of the Romanian society. The Romanian people manifested their wish to be a unitary national country according to the international criteria. In this hard period of time, at the beginning of the century, the Romanian Gendarmerie was just one of the military structures that contributed for the reunification of the country and for defending it. The succes in accomplishing this national dream paled in comparison to what the Romanian gendarmerie was to realise in the upcoming events and in the World War II. In the second world conflagration, the Romanian gendarmerie fought side by side with the Romanian army for protecting the national territories, also for liberating the ones that were under foreign domination. In addition to the numerous activities that the Romanian Gendarmerie had to accomplish, they were also tasked with military police duties as well as fighting alongside the army, among all we mention the battles from Basarabia, Bucharest, Moldavian region, Transnistria, but also the battle at Carei. In this last battle that was mentioned, at Carei, a detachment was led by the gendarme second lieutenant Ioniţă Borşan, this detachment had in its composition a platoon of gendarmes. These brave men managed to pierce trough the enemy lines finalising the offensive action with the hoisting of the Romanian national flag on the obelisk in the centre of Carei, thus being liberated the last Romanian territory that was under foreign domination.

Romanian Abstract: În contextul politic, social, democratic de la începutul secolului XX, reîntregirea ţării reprezenta unul dintre dezideratele istorice cele mai importante ale societăţii româneşti. Poporul român şi-a manifestat în mod ferm dorinţa de a fi un stat unitar naţional conform marilor criterii naţionale. În această perioadă grea de la început de secol, Jandarmeria română a fost una din structurile militare care au adus un aport important în realizarea Marii Uniri şi în apărarea acesteia. Succesul îndeplinirii acestei dorinţe naţionale, a fost însă umbrit de evenimentele din perioada imediat următoare şi din timpul celui de-al doilea Război Mondial. În timpul celei de-a doua Conflagraţii Mondiale, Jandarmeria a luptat alături de armată atât pentru a proteja teritoriile statului, cât şi pentru a le elibera pe cele aflate sub dominaţie străină. Pe lângă numeroasele activităţi pe care trebuia să le îndeplinească, Jandarmeria Română a îndeplinit atât sarcini de poliţie militară cât şi misiuni de luptă alături de Armata Română, printre care amintim bătăliile celebre din Basarabia, Bucureşti, regiunea Moldovei, Transnistria, dar şi bătălia de la Carei. În această ulimă luptă celebră, un detaşament condus de sublocotenentul jandarm Ioniţă Borşan, din care a făcut parte si un pluton de jandarmi, a reuşit să străpungă liniile inamice finalizând prin arborarea drapelului de obeliscul din centrul oraşului, fiind eliberată astfel ultima bucată de pământ românesc ce marca finalul celui de-al doilea Război Mondial.

Keywords: Romanian Gendarmerie, World War, Army, Mission, Battle, Jandarmeria Română, Război Mondial, armată, misiuni, luptă

Suggested Citation

Lică, Sorin, Romanian Gendarmerie – An Important Factor During the Two World Wars (Jandarmeria Română – Un Factor Important În Cele Două Războaie Mondiale) (March 30, 2018). Scientific Conference “Romanian Gendarmerie – Traditions and Perspectives”, 8th Edition, 6th Volume, Bucharest, Romania, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3163437

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
250
PlumX Metrics