Management of Law Enforcement Training in the Context of Using Virtual Reality Technology (Managementul Pregătirii Structurilor De Ordine Publică Și Siguranță Națională În Contextul Utilizării Tehnologiei Realității Virtuale)

Romanian Gendarmerie – Traditions and perspectives, 8th Edition, 6th Volume, Bucharest, Romania, 2018

Posted: 4 May 2018

Date Written: March 30, 2018

Abstract

English Abstract: The purpose of this work is to attract the attention of readers the need to use virtual simulators in Romanian law enforcement - especially by the Romanian gendarmerie and police, training lies in the idea to be a strategic correct partner for European Union and in the obligation to provide a quality service for citizens. Precarious facilities, massive retirement, and the near-term employment of 20,000 people without experience impose urgent measures. The more alarming cases of violence against police officers requires a much deeper training and using the latest technologies to provide a learning climate appropriate to the new challenges. The use of virtual simulators helps to save lives, both among police officers and citizens who have aggressive behaviour. Scenarios are designed to help law enforcement officers – gendarmes and police, to overcome stress, improve their communication skills, to recognize the potential threats, to analysing non-verbal skills, how to use lethal and non-lethal weapons, etc. The research on the use of virtual reality has demonstrated that they greatly impress the mode of action and increase the accuracy of the use of firearms. I consider that the endowment of the centres that provide the initial training and the continuing training with a virtual simulator is essential in the modernization of the Ministry of Internal Affairs.

Romanian Abstract: Scopul acestei lucrări este de a atrage atenția cititorilor că nevoia de a folosi simulatoare virtuale în România în cadrul formării în domeniul aplicării legii – îndeosebi de către Jandarmeria Română și poliție, rezidă în ideea de a fi un partener strategic corect pentru Uniunea Europeană și în obligația de a oferi un serviciu de calitate cetățenilor. Dotările precare, pensionările masive, și angajarea în viitorul apropiat a 20.000 de oameni lipsiți de experiență impun măsuri urgente. Cele mai alarmante cazuri de violență împotriva ofițerilor de poliție necesită o pregătire mult mai profundă și utilizarea celor mai noi tehnologii pentru a asigura un climat de învățare adecvat noilor provocări. Utilizarea simulatoarelor virtuale ajută la salvarea vieților, atât în rândul structurilor de ordine publică și siguranță națională, cât și în cel al cetățenilor care au un comportament agresiv. Scenariile sunt concepute pentru a ajuta jandarmi și polițiștii să depășească stresul, să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare, să recunoască potențialele amenințări, să analizeze abilitățile non-verbale, cum să folosească armele letale și non-letale, etc. Cercetările realizate referitoare la utilizarea realității virtuale au demonstrat faptul că îmbunătățesc foarte mult modul de acțiune și cresc acuratețea utilizării armelor de foc. Consider că dotarea centrelor care asigură pregătirea inițială cât și cea continuă cu simulatoare virtuale este esențială în modernizarea Ministerului Afacerilor Interne.

Keywords: virtual reality, virtual simulator, law enforcement training, the Romanian Gendarmerie and the Police, interactive scenarios, the use of lethal and non-lethal weapons, realitate virtuală, simulator virtual, instruire în domeniul aplicării legii, Jandarmeria Română și Poliție, scenarii interactive

Suggested Citation

Petre, Cristian, Management of Law Enforcement Training in the Context of Using Virtual Reality Technology (Managementul Pregătirii Structurilor De Ordine Publică Și Siguranță Națională În Contextul Utilizării Tehnologiei Realității Virtuale) (March 30, 2018). Romanian Gendarmerie – Traditions and perspectives, 8th Edition, 6th Volume, Bucharest, Romania, 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3164158

Cristian Petre (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
31
PlumX Metrics