Възможности за приложение на процесния модел на работа в публичните служби за заетост (Opportunities to Apply the Process Model of Work in Public Employment Services)

В: Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото- теоретични и практически измерения”, Свищов, Стопанска академия "Димитър Ценов", 2015, стр. 978-954-23-1093-8

9 Pages Posted: 7 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

University of Ruse; Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria

Date Written: October 30, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Динамичните промени на социалната среда, предопределящи промените в начина на поведение и действия на пазарите на труда и на доставчиците на обществени услуги, изправят европейските публични служби по заетостта (ПСЗ) пред сериозни изпитания. Особено значение се отделя на способността на публичните служби по заетостта за енергични действия, насочени към осигуряването на максимално въздействие на поли- тиките в областта на пазара на труда.

English Abstract: In contemporary conditions of dynamic changes in social and economic environment public employment services (PES) are challenged to answer adequately, change their social functions and adapt the existing technology of work. The paper presents the results of an investigation on the technological processes in the Bulgarian national employment agency aiming at standardization and determination of needed resources for effective provision of social services. The main processes in the employment agency are examined and a model is created giving a clear view on the capacities. The most important assumptions and risks of application are discussed making conclusions on the flexibility of the proposed instruments.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social, employment, process, model, services

JEL Classification: H49

Suggested Citation

Terziev, Venelin, Възможности за приложение на процесния модел на работа в публичните служби за заетост (Opportunities to Apply the Process Model of Work in Public Employment Services) (October 30, 2015). В: Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото- теоретични и практически измерения”, Свищов, Стопанска академия "Димитър Ценов", 2015, стр. 978-954-23-1093-8 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3165763 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3165763

Venelin Terziev (Contact Author)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria ( email )

Sofia, 1000
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
177
PlumX Metrics