Концептуална рамка на социалната адаптация (Conceptual Framework of Social Adaptation)

Концептуална Рамка На Социалната Адаптация. В: Ii Международная Конференция „Психология Отношений В Постенкласичссич Парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.

12 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: June 1, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Концептуалността на социалната адаптация е предопределена от факта, че тя е обект на изследване от различни научни области, което само по себе си е предпоставка за приложимостта на различни подходи към нейното дефиниране. В контекста на адаптивността на човека към промените в социалната среда, един от основните подходи към изследването на неговата природа е социологически.

English Abstract: Conceptuality of social adaptation is predetermined by the fact that it is a subject of study by different scientific areas, which in itself is a prerequisite for the applicability of various approaches to its definition. In the context of human adaptability to changes in the social environment, one of the main approaches to the study of its nature is sociological.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social policies, social adaptation

JEL Classification: J00, J08, J10, H55, H56

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Stoyanov, Evgeniy and Arabska, Ekaterina, Концептуална рамка на социалната адаптация (Conceptual Framework of Social Adaptation) (June 1, 2015). Концептуална Рамка На Социалната Адаптация. В: Ii Международная Конференция „Психология Отношений В Постенкласичссич Парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166552

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
54
PlumX Metrics