Социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда (Social Adaptation of Servicemen Discharged From Military Service in a Dynamic Social Environment)

II Международная научно-практическая конференция, At Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Россия, 2015

8 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: June 1, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Динамичните промени в средата на сигурност, поставят на сериозни изпитания военнослужещите, освободени по една или друга причина от военна служба и членовете на техните семейства. Преминавайки от военния към гражданския социум, в условията на тяхната жизнена дейност настъпват съществени изменения, засягащи различни страни от живота: география на службата и пребиваването, битови условия, съдържание на дейността, социален статус, ниво на претенции към новия живот, перспективи за по-нататъшно развитие, кръг на общуване и т.н. Това, което прави впечатление е, че в основата на всички тези изменения стоят преди всичко, измененията в психологията на личността на конкретния човек, който напуска обичайния за него социум и влиза в непривичен такъв.

English Abstract: Dynamic changes in the security environment put serious tested soldiers released for one reason or another from military service and members of their families. Passing from the military to the civil society, in the conditions of their life activity there are significant changes affecting different aspects of life: geography of service and residence, living conditions, contents of activity, social status, level of claims to the new life, perspectives for further development, circle of communication, etc. What it is noteworthy that the basis of all these changes are before everything, the changes in the psychology of the individual person, who leaves his usual social system and enters an unusual one.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social policies, social adaptation

JEL Classification: J00, J08, J10, H55, H56

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Stoyanov, Evgeniy and Arabska, Ekaterina, Социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда (Social Adaptation of Servicemen Discharged From Military Service in a Dynamic Social Environment) (June 1, 2015). II Международная научно-практическая конференция, At Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Россия, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166608

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
72
PlumX Metrics