Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба (Competence Model for Social Adaptation of Servicemen, Discharged From Military Service)

В: Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2016, ISBN 978-954-713-109-5.

14 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: June 1, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Динамичните промени в социалната среда, белязани от положителните и приоритетно отрицателните ефекти на факторите на макро-, микро ниво и ниво на междуличностни отношения в хода на социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, обуславят на дневен ред потребността от търсенето на подходящи подходи за формирането на ключови компетенции у тях, на основата на които те да намерят своята реализация в новите условия на живот.

English Abstract: Dynamic changes of social environment, marked by positive and mostly negative effects of the factors on macro, and micro level and on the level of interpersonal relations in the course of social adaptation of the servicemen, discharged from military service, put on the agenda the need to seek suitable approaches for the formation of key competencies in them, based on which they could find their realization in the new conditions of life.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social policies, social adaptation

JEL Classification: H55,H56

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Stoyanov, Evgeniy and Arabska, Ekaterina, Компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба (Competence Model for Social Adaptation of Servicemen, Discharged From Military Service) (June 1, 2015). В: Юбилейна научна конференция 2016 „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски”, Долна Митрополия, Национален военен университет "Васил Левски", 2016, ISBN 978-954-713-109-5. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166631

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
50
PlumX Metrics