Социалната адаптация като елемент на социалната политика (Social Adaptation as an Element of Social Policy)

В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6.

8 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: June 1, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Изходна основа на нашите изследвания е етимологията на понятието „адаптация“, чийто произход е от латинската дума „adaptatio”, възприето в руския език като „адаптация“ и в немския- „adaptation”. В книжовния език се възприема като приспособяване, пригодяване. В биологията изразява приспособяване на организмите към условията на средата за съществуване. В литературата се използва като приспособяване, нагаждане на текст, за да бъде достъпен на читателите и слушателите. Пречупена през социалните процеси, адаптацията се тълкува като приспособимост на личността към социалната среда.

English Abstract: Starting basis of our research is the etymology of the term “adaptation” whose origin is from the Latin word “adaptation”, adopted in the Russian language as “adaptation” and German- “adaptation”. In the literary language, it is perceived as accommodation and adjustment. In biology, it expresses the accommodation of organisms to environmental conditions for existence. In the literature, it is used as accommodation, adjustment of text to be understandable to readers and listeners. Refracted through the social processes, adaptation is interpreted as the accommodation of the individual to the social environment.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social policies, social adaptation

JEL Classification: H55, H56

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Stoyanov, Evgeniy and Arabska, Ekaterina, Социалната адаптация като елемент на социалната политика (Social Adaptation as an Element of Social Policy) (June 1, 2015). В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-026-6. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166641

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
78
PlumX Metrics