Медицинско-здравна сигурност - основа на жизнеустойчивостта на човешкия фактор, като подсистема на системата за национална сигурност (Medical-Health Security – Basis of Viability of the Human Factor, as a Subsystem of the System for National Security)

IN: Forth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2015

5 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Date Written: 2015

Abstract

English Abstract: Current paper examines medical and health security as a sub-system of the national security system and its interactions with the rest of the security subsystems. The investigation’s aim is to outline the role and the position of medical and health security in the reproduction of the human factor in both qualitative and quantitative aspect and in the social and economic development in the context of the challenges of dynamic changes in the security and social environment.

Bulgarian Abstract: В настоящия доклад е изследвана медицинско-здравната сигурност, като подсистема на системата за национална сигурност и взаимодействието й с останалите подсистеми на сигурността. Целта на изследването е да се покаже ролята и мястото на медицинско-здравната сигурност за възпроизводството в количествен и качествен аспект на човешкия фактор и за социално-икономическото развитие в контекста на предизвикателствата на динамичните промени на средата за сигурност и на социалната среда.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: sustainable development, national security, viability

JEL Classification: H55, H56

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina, Медицинско-здравна сигурност - основа на жизнеустойчивостта на човешкия фактор, като подсистема на системата за национална сигурност (Medical-Health Security – Basis of Viability of the Human Factor, as a Subsystem of the System for National Security) (2015). IN: Forth International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2015 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166751

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
65
PlumX Metrics