Политика на изграждане на функциониращ пазар на труда и на политика за заетост в контекста на европейската интеграция (Policy for Building a Functioning Labor Market and Employment Policy in the Context of European Integration)

В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1.

20 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Институциите и законодателството, свързани с пазара на труда са създадени в началото на прехода, което позволи те да бъдат изградени в съответствие със съществуващите такива в страните Европейския съюз.

English Abstract: Institutions and legislation related to the labor market were created at the beginning of the transition, allowing them to be built in line with the existing ones in the countries of the European Union.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: Labor Market, Employment Policy, European Integration, Employment, Unemployment, Bulgaria

JEL Classification: J00, J08, J10

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina, Политика на изграждане на функциониращ пазар на труда и на политика за заетост в контекста на европейската интеграция (Policy for Building a Functioning Labor Market and Employment Policy in the Context of European Integration) (March 6, 2015). В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-619-208-021-1. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166764

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
42
PlumX Metrics