Теории и анализ на трудовия пазар (Theories and analysis of the labor market)

В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-5-906805-59-1.

15 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Date Written: March 5, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Специфичните особености на прехода към пазарна икономика и в годините на европейската интеграция се разглеждат в контекста на икономическите и социални промени в българското общество, по-специално преструктурирането на заетостта и развитието на пазара на труда. Ролята на държавата се анализира в регулирането на заетостта и пазара на труда и разработването на социални политики.

English Abstract: The peculiarities of the transition to a market economy and in the years of European integration are scrutinized in the context of economic and social changes in Bulgarian society, in particular restructuring of employment and labor market development. The role of state is analyzed in the regulation of employment and labor market and elaboration of social policies.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: labor market, employment policy

JEL Classification: J00, J08, J10

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina, Теории и анализ на трудовия пазар (Theories and analysis of the labor market) (March 5, 2015). В: VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании, Белово, Россия, 2015, ISBN 978-5-906805-59-1. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166786

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
47
PlumX Metrics