ארבעים ומשהו שנה של עיוני משפחה
Celebrating 40 years of the TAU law review- Evaluating 40 years of family law research

עיוני משפט מ

48 Pages Posted: 10 Apr 2020

See all articles by Ayelet Blecher-Prigat

Ayelet Blecher-Prigat

College of Law & Science

Ruth Zafran

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law

Date Written: 2017

Abstract

תקציר בעברית: המאמר, אשר נכתב לכבוד הכרך הארבעים של כתב-העת עיוני משפט, בוחן את המחקר בדיני משפחה לאורך שנות פרסומו של כתב-העת, ובמקביל מנסה להבין את ההתפתחות שחלה בתחום זה ככלל במשך אותן שנים.

חלקו הראשון של המאמר מוקדש לשאלה מהם "דיני משפחה" ומה מייחד תחום זה כענף משפטי נפרד. שאלה זו, שהתעוררה בשלב מקדמי לצורך זיהוי המאמרים שפורסמו בתחום, הובילה לדיון מורכב, לנוכח העדר מענה לשאלה בהקשר הישראלי ועיסוק מוגבל ומצומצם בה בהקשר ההשוואתי. במסגרת דיון זה המאמר בוחן שני סוגים של ספרות: האחד, שהוא תיאורי יותר באופיו, מתמקד בתיאור התחום של דיני משפחה כפי שהוא משתקף בספרי-יסוד ובקובצי חקיקה (קודקסים) ובאופן בנייתם מבחינה היסטורית; והאחר, שהדגש בו הוא נורמטיבי, מתייחס לערכים ולעקרונות שצריכים לעמוד בבסיסו של תחום זה כתחום משפטי נפרד. בסיומו של דיון זה השאלות מהם דיני משפחה, כיצד ראוי להגדיר את התחום ואילו עקרונות ומטרות ראוי שיעמדו בבסיסו נותרות שאלות פתוחות הניצבות ברקע המאמר.

חלקיו הבאים של המאמר מוקדשים לדיון במאפיינים ובמגמות שזיהינו בפרסומי כתב-העת בתחום דיני המשפחה. המגמה הראשונה היא הנטישה, כביכול, של הכתיבה המגזרית המתמקדת בקבוצה דתית מסוימת. חקר דיני המשפחה עבר (לכאורה לפחות) מכתיבה שהתמקדה בקבוצה עדתית-דתית מסוימת, ומדיון בדיניה הייחודיים של כל עדה, לדיון בכלל המתדיינים, תהא השתייכותם הדתית אשר תהא, ולכתיבה תיאורטית כללית יותר. אולם מה שנדמה כמעבר מכתיבה מגזרית-עדתית לכתיבה אוניוורסלית אינו כזה למעשה. אומנם הדיון בעדות דתיות מובחנות נזנח, והכתיבה במאמרים היא א-מגזרית כללית ואוניוורסלית כביכול, אבל בדוגמאות שהם בוחרים לנתח הם מתמקדים ביהודים, ומידת הרלוונטיות שלהם לאוכלוסייה הלא-יהודית בישראל הינה מוגבלת. מגמה שנייה שזיהינו קשורה לנושאי המחקר. שינוי זה בנושאי המחקר מתבטא בשלושה מישורים: במישור אחד ניכרת התרחבות מדיון המתמקד בסוגיות של פרוצדורה באופן בלעדי כמעט לדיון בסוגיות הנוגעות גם בתוכנם ובמהותם של היחסים המשפחתיים; במישור שני חל שינוי מסוים בסוגי היחסים שהמחקר מתמקד בהם, שעיקרו מעבר מדיון בלעדי בקשר הזוגי לדיון גם ביחסי הורים–ילדים; ובמישור שלישי חל שינוי בסוגי המשפחות שהמחקר דן בהם – ממשפחות "מסורתיות" יותר באופיין למבנים שונים של משפחות "חדשות". מדובר אומנם בשינויים נפרדים, אולם הם ניזונים כולם, בין היתר, מהתרחבות מגוון החוקרים שהחלו לעסוק בתחום לאורך השנים, וכן מהתפתחותם של דיני המשפחה בישראל בכללותם. הצלילה לכל שינוי ושינוי מלמדת על פער בין מראית פני הדברים לבין פרטי הדברים בפועל, וחושפת, גם כאן, תמונה מורכבת יותר.

חלקו האחרון של המאמר מנסה להכליל את ההתפתחויות שחלו בחקר דיני המשפחה במסגרת עיוני משפט אל חקר דיני המשפחה בישראל בכלל, תוך בחינת הכתיבה בתחום מעבר לכתב-העת ומנקודת-מבט רחבה יותר של ארבעים שנות עיוני משפחה בישראל.

English Abstract: This Article has been written for the 40th anniversary of Iyunei Mishpat, the Tel Aviv University Law Review. For this occasion, the article reviews and examines the research of family law, which was published in the journal over the years, in light of general developments in this field during this period of time.

The first part of the article considers what family law is in the Israeli context as a descriptive matter, and what the values and principles are that should form the basis for this distinctive field of law, as a normative goal. These questions, which remain open, linger throughout the discussion in the other parts of the article. The following parts of the article are dedicated to describing and critically analyzing trends we have identified in the family law research in the journal. First, we consider the shift away from research, which focuses on the personal laws of specific religious communities, to more general and theoretical family law research. Nonetheless, we show that such general scholarship in fact takes the Jewish community in Israel as its model, and so its relevance to the non-Jewish community in Israel is limited.

Second, we identify three major shifts in the topics being researched: from a substantial concern with jurisdiction and procedure to a primary interest in substantive family law issues; from focusing almost exclusively on marriage and partnership to considering the parent-child relationship; and from considering mostly traditional families to broadening the variety of family relationships that are considered.

The last part of the article takes a look at Israel family law scholarship beyond the journal, in an attempt to evaluate the research more generally, and to consider the extent to which the scholarship that was published in the journal reflects these four decades of family law research in Israel.

Note: Download document in Hebrew.

Keywords: family law, legal writing

JEL Classification: K36

Suggested Citation

Blecher-Prigat, Ayelet and Zafran, Ruth, ארבעים ומשהו שנה של עיוני משפחה
Celebrating 40 years of the TAU law review- Evaluating 40 years of family law research (2017). עיוני משפט מ, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3167447

Ayelet Blecher-Prigat

College of Law & Science ( email )

1 Aliat Ha'Noar St.
P.O.B. 261
Hod Hasharon, 45101
Israel
972-9-7750343 (Phone)

Ruth Zafran (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
119
PlumX Metrics