Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Credits Used By Personnel in Banks)

Maliye ve Finans Yazıları

29 Pages Posted: 10 May 2018

Date Written: April 25, 2018

Abstract

Turkish Abstract: 2010 yılsonunda 1 trilyon TL aktif büyüklüğe sahip olan Türk Bankacılık Sektörü büyümesini sürdürerek 2017 yılsonunda 3,2 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Toplam aktiflerdeki büyümeyle birlikte toplam krediler 2010 yılsonunda 551 milyar TL seviyesinden 2017 yılsonunda 2,09 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Diğer taraftan, sektörde çalışan sayısı 208.000 kişi seviyesindedir. Önemli sayıya ulaşan banka personelleri aynı zamanda bankalar açısından önemli bir iç müşteri kitlesini oluşturmaktadır. Banka personelleri yasal sınırlar dâhilinde çalıştıkları bankalardan kredi kullanmaktadırlar. Personellerin kullandığı kredi büyüklüğü 2016 yılsonunda 1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu nedenle bankalarda personel kredilerinin muhasebeleştirilmesine yönelik bu çalışma hazırlanmıştır. Personel kredileri örneklerle incelenerek literatüre katkı yapılması amaçlanmıştır.

English Abstract: Turkish Banking Sector’s total asset size has reached TL 3.2 trillion at the end of 2017 whereas it was TL 1 trillion as of 2010 by going on to growth. With the growth in total assets, total credits has reached TL 2.09 trillion at the end of 2017 whereas it was TL 551 billion as of 2010. On the other hand, number of employees in the sector is at a level of 208.000 people. At the same time, bank personnel reached a significant number constitute an important internal customer base in terms of banks. Bank personnel use credits compliant with the legal constraints from the banks in which they work. The credit volume used by bank personnel has reached to TL 1 billion at the end of 2016. For this reason, this study was prepared to handle accounting of personnel credits. It was aimed at making contribution to literature by examination of personnel credits with examples.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Credits, Personnel Credits, Accounting, Turkey

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi (Accounting of Credits Used By Personnel in Banks) (April 25, 2018). Maliye ve Finans Yazıları, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3168600

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
188
PlumX Metrics