Firmaların Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesi ve Türkiye’de Döviz Kurlarına Muhtemel Etkileri Açısından Bir Değerlendirme (Monitoring of Currency Position of Companies by Central Bank of Republic of Turkey and Evaluation Regarding Possible Effects on Exchange Rates in Turkey)

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I

Posted: 11 May 2018 Last revised: 30 Sep 2018

Date Written: February 26, 2018

Abstract

English Abstract: Until the 1980s that import substitution policies in Turkey has increased interdependence among economies with applying the acceleration of the globalization trend. For this reason, countries have begun to become more vulnerable to external shocks. Turkey is trying to pursue policies with the outbreak of the global oil crisis has become not handle. Therefore, foreign trade in Turkey, adverse results in current account balance and inflation indicators began to be seen. In Turkey, along with the decisions of January 24 began the transition to liberal economy. During the 1980-1989 period when the fixed exchange rate system was applied, frequent devaluations were made. Between 1989-1999, the system of free-of-charge control has been applied and a constant exchange rate system has been applied in 2000-2001. In the said period as a result of exchange rate approaches which try different models of Turkey in 1994, there have been crises in 2000 and 2001. With the devaluation decisions taken after the crises, there was a slight rise in the exchange rates and a slight increase in the foreign exchange rates, but there was no permanent decline in the exchange rates.

Turkish Abstract: 1980’li yıllara kadar Türkiye’de ithalatı ikame edecek politikalar uygulanırken küreselleşme eğiliminin hız kazanması ile birlikte ekonomiler arasındaki karşılıklı bağımlılık artış göstermiştir. Bu nedenle ülkeler dış şoklara karşı daha savunmasız hale gelmeye başlamışlardır. Küresel petrol krizinin patlak vermesi ile birlikte Türkiye’nin sürdürmeye çalıştığı politika işlemez hale gelmiştir. Dolayısı ile Türkiye’de dış ticaret, cari denge ve enflasyon göstergelerinde olumsuz sonuçlar görülmeye başlanmıştır (Gül ve Ekinci, 2006a, s. 166). 24 Ocak kararları ile birlikte Türkiye’de liberal ekonomiye geçiş süreci başlamıştır. Sabit kur sisteminin uygulandığı 1980-1989 yılları arasında sık sık devalüasyon yapılmıştır. 1989-1999 yılları arasında kontrollü serbest kur sisteminin uygulanırken 2000-2001 yıllarında günlük artışların sınırlandırıldığı sabit kur sistemi uygulanmıştır (Barışık ve Demircioğlu, 2006, s. 72). Söz konusu süreçte Türkiye’nin farklı modellerini denediği döviz kuru yaklaşımları sonucunda 1994, 2000 ve 2001 yıllarında krizler yaşanmıştır. Krizler sonrasında alınan devalüasyon kararları ile birlikte döviz kurlarında bir anda ciddi yükselişler, sonrasında ise daha az yükseliş yaşanmış ancak döviz kurlarında kalıcı düşüş olmamıştır.

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Firmaların Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesi ve Türkiye’de Döviz Kurlarına Muhtemel Etkileri Açısından Bir Değerlendirme (Monitoring of Currency Position of Companies by Central Bank of Republic of Turkey and Evaluation Regarding Possible Effects on Exchange Rates in Turkey) (February 26, 2018). Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3169136

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
143
PlumX Metrics