Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul Sınırlamasının Kaldırılmasının Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme (Possible Effects of Real Estate Limitation Removal by Which Banks Obtain Due To Bad Debt: An Examination Upon Deposit Banks)

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2018

20 Pages Posted: 24 May 2018

Date Written: April 27, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Türk Bankacılık Sektörü 2002 yılı sonrasında büyüme sürecini sürdürmektedir. Bu süreçte, sektöre yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. Son zamanlarda yapılan önemli düzenlemelerden birisi bankaların alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkul sınırlamasının kaldırılmasıdır. Bu çalışma, söz konusu mevzuat değişikliğinin Türk Bankacılık Sektörü ve Türk Ekonomisi üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, yapılan düzenleme ile birlikte edinilen gayrimenkullere sahip olan bankaların sermaye yeterlilik rasyosunda artış yaşanacağı belirlenmiştir. Sermaye yeterlilik oranlarının artışı ile birlikte bankalar daha fazla kredi verebileceklerdir. Diğer taraftan, düzenleme bankaların aktiflerinde gayrimenkullerin artmasına ve böylece aktif kalitesinin bozulmasına neden olabilecektir. Makroekonomi açısından ise düzenlemenin konut kredileri, konut fiyatları, enflasyon ve faiz oranları üzerinde artış yönlü etki oluşturacağı öngörülmektedir. Gayrimenkul sınırlamasının kaldırılmasının Türk Bankacılık Sektörü ve Türk ekonomisi üzerinde olumsuz gelişmelere neden olmaması için düzenlemenin etkileri sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bu noktada en önemli sorumluluk Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlara düşmektedir. Olumsuz etkilerin görülmesi halinde, kaldırılan sınırlamanın tekrar geri getirilmesi yerinde olacaktır. Türkiye’de gayrimenkul sınırlamasının kaldırılmasının etkileri ile ilgili çalışma bulunmadığından, yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: Turkish Banking Sector has been sustaining its growth process after 2002. In this process, a lot of regulations have been made regarding the sector. The removal of limitation of real estate acquired by banks due to their bad debt is one of the most important recent regulations. This study was prepared to evaluate possible effects of the regulation on Turkish Banking Sector and Turkish Economy. As a conclusion, it was determined that capital adequacy ratio of banks, which have obtained real estates in assets, will increase with the removal of real estate limitation. Banks are able to give much more credits due to an increase in capital adequacy ratios. On the other hand, the regulation would lead to an increase in real estates in the assets of banks and thus the regulation would cause deterioration in asset quality. With regard to macro economy, it was anticipated that the regulation would have an increasing effect on real estate credits, prices of real estates, inflation and interest rates. Effects of the regulation should be followed up strictly in order not to cause a negative effect on Turkish Banking Sector and Turkish economy. At this point, the most important responsibility belongs to all regulatory authorities, notably Banking and Regulation Supervision Agency. It would be beneficial to resort to putting a limitation if negative effects were seen. This paper is a pioneer study since there is no study on the effects of the removal of real estate limitation of banks.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Limitation of Obtained Real Estates, Capital Adequacy Ratio, Legislations, Turkey

JEL Classification: G21, G28, K29

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul Sınırlamasının Kaldırılmasının Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme (Possible Effects of Real Estate Limitation Removal by Which Banks Obtain Due To Bad Debt: An Examination Upon Deposit Banks) (April 27, 2018). Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3169865

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
235
PlumX Metrics