Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Theses Published About Interest Free Banking in Turkey)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK) (2018) Proceedings Book April 26-27, 2018, Istanbul, Turkey

7 Pages Posted: 14 May 2018 Last revised: 17 May 2018

Date Written: April 27, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma Türkiye’de 1986-2017 dönemleri arasında faizsiz bankacılık alanındaki yüksek lisans ve tezlerini incelemek amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında 20 doktora tezinin ve 131 yüksek lisans tezinin analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda faizsiz bankacılık ile ilgili tezlerin bankacılık ve sermaye piyasası gibi alanlara kıyasla az olduğu, tezlerin %52’sinin bankacılıkta, %15,9’unun Marmara Üniversitesi’nde, %14’ünün İngilizce olarak hazırlandığı, %51’inin Prof. Dr. unvanlı tez danışmanları tarafından yönetildiği ve %59’unun istatiksel bir yöntem içermediği belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de 186 üniversite bulunduğu dikkate alındığında sadece 57 üniversitede faizsiz bankacılık ile ilgili tez çalışması gerçekleştirilmiş olması dikkat çekici bulunmuştur. Araştırmacıların verilere ulaşmalarında yaşadıkları zorlukların bu duruma neden olduğu düşünülmektedir.

English Abstract: Banking in Turkey for the period 1986-2017. Within scope of the study, 20 doctoral theses and 131 master theses were analyzed. According to the findings of the study, they are determined that theses regarding interest free banking is limited in comparison with many areas such as banking and capital markets, 52% of them are published in banking, 15.9% of them are published in Marmara University, 14% of them are published in English, 51% of them are supervised by Professors and 59% of them do not have statistical method. Also, it is evaluated as remarkable that there are studies regarding interest free banking in only 57 universities although there are 186 universities in Turkey. It is thought that the difficulties, that researchers face, have caused this situation.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Interest Free Banking, Literature Review, Theses, Turkey

JEL Classification: E44, G21, Y1

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi (Analysis of the Theses Published About Interest Free Banking in Turkey) (April 27, 2018). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK) (2018) Proceedings Book April 26-27, 2018, Istanbul, Turkey, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3169897

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
271
PlumX Metrics