Възможности за социално включване на хора с увреждания чрез реализиране на иновативни електронни услуги (Opportunities for Social Inclusion of People With Disabilities Through the Implementation of Innovative Electronic Services)

В: Международная научная конференция „Электронное правительство в регионах: проблемьi и перспективьi”, Белово, Россия, 2014, ISBN 978-619-208-011-2

24 Pages Posted: 16 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Anna Delibasheva

National Employment Agency - Ministry of Labour and Social Policy

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: December 18, 2014

Abstract

Bulgarian Abstract: Насърчаването на интеграцията на всички хора от обществото е основна цел на ЕС. Системите за социално благосъстояние и подкрепа в цяла Европа отразяват тази обща ценност на социалната кохезия. Социалното изключване може да се дължи на физическо увреждане, ниска квалификация, обитаване на райони с по-неблагоприятни условия и с ограничен достъп до услуги, или здравословни проблеми9 . Политиката за социално включване е насочена към постигане на по-високо качество на живот на онези хора, които са в риск от бедност или социално изключване- интегрирани проблеми, които изискват интегрирани решения и иновативни подходи.

English Abstract: Promoting the integration of all people from society is a key objective of the EU. Social welfare systems and support across Europe reflect this common value of social cohesion. Social exclusion may be due to physical disability, low qualification, habitation in less-favored areas and restricted access to services, or health problems. Social inclusion policy is aimed at achieving a higher quality of life for those people at risk of poverty or social exclusion - integrated issues that require integrated solutions and innovative approaches.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: opportunities, innovative electronic services

JEL Classification: P00, O10

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Delibasheva, Anna and Arabska, Ekaterina, Възможности за социално включване на хора с увреждания чрез реализиране на иновативни електронни услуги (Opportunities for Social Inclusion of People With Disabilities Through the Implementation of Innovative Electronic Services) (December 18, 2014). В: Международная научная конференция „Электронное правительство в регионах: проблемьi и перспективьi”, Белово, Россия, 2014, ISBN 978-619-208-011-2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3171756

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Anna Delibasheva

National Employment Agency - Ministry of Labour and Social Policy

Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
69
PlumX Metrics