חישוב פיצויי ציפייה במיזמים עתירי סיכון
Calculating Expectation Damages in Risk-Intensive Ventures

משפטים - Mishpatim, Forthcoming

30 Pages Posted: 17 May 2018

See all articles by Yotam Kaplan

Yotam Kaplan

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Kobi Kastiel

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law; Harvard Law School, Program on Corporate Governance

Date Written: May 1, 2018

Abstract

תקציר בעברית: קביעת פיצויי ציפייה בגין הפרת חוזה הנוגע למיזם עתיר סיכון, דוגמת מיזם של חיפושי גז ונפט או מיזם היי-טק, הינה סוגיה מורכבת, שחרף חשיבות מיזמים אלו לכלכלה הישראלית טרם זכתה לניתוח מעמיק בפסיקה. אנו מספקים תשתית תאורטית לקביעת פיצויי ציפייה במקרים מסוג זה ומנתחים לאורה את הפסיקה בישראל. אנו מראים כי הכלים הדוקטרינריים שפותחו בפסיקה בהקשר של קביעת פיצויי ציפייה, ובכללם הפחתה אינטואיטיבית של סכום הפיצוי והענקת גמישות בקביעת מועד הפיצוי, אינם מספקים מענה הולם לקביעת פיצויים במקרה של מיזמים עתירי סיכון. כלים אלה אינם מבטאים במדויק את ממד הסיכון שבהשקעה המקורית, וכן הם עשויים להביא לעירוב בעייתי בין מסלולי פיצוי שונים.

English Abstract: The issue of contract breach in risk-intensive ventures, such as startup companies or gas and petroleum joint ventures, raises special difficulties relating to the appropriate calculation of expectation damages. Despite the importance of risk-intensive venture to the Israeli economy, this issue has not been adequately addressed. We provide a framework for calculating expectation damages in such cases and use it to evaluate the doctrinal tools developed by the Israeli courts. We find that these doctrinal tools, including intuitively reducing compensation and allowing flexibility in the choice between ex-post and ex-ante mechanisms, do not provide appropriate solutions for the cases of risk-intensive ventures. This is so since those tools do not accurately account for the risk in the original contractual venture, and they may also create confusion between different compensatory instruments.

Keywords: contract law, expectation damages, risk, remedies, courts, litigation

JEL Classification: K12, K22

Suggested Citation

Kaplan, Yotam and Kastiel, Kobi, חישוב פיצויי ציפייה במיזמים עתירי סיכון
Calculating Expectation Damages in Risk-Intensive Ventures (May 1, 2018). משפטים - Mishpatim, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3171767

Yotam Kaplan (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Kobi Kastiel

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://https://en-law.tau.ac.il/profile/kastiel

Harvard Law School, Program on Corporate Governance ( email )

1575 Massachusetts
Cambridge, MA 02138
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
206
Abstract Views
854
rank
200,902
PlumX Metrics