Znalostní Test: Doktrína Jediného Rozumného Vysvětlení (Doctrine of Only Reasonable Explanation)

Daňový Expert 2017/5 (Wolters Kluwer ČR)

9 Pages Posted: 19 May 2018

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: November 17, 2017

Abstract

Czech Abstract: Pokud se české daňové subjekty a daňová správa potýkají s pojmem „věděl nebo vědět měl a mohl“, zejména v souvislosti odejmutím nároku na odpočet v „podvodných“ situacích nebo s ručením dle § 109 zákona o DPH, je nutno vzít v potaz, že výklad provedený na základě relevantních rozhodnutí SDEU vede podle názoru britských soudů k tomu, že je potřeba obsah tohoto pojmu vykládat tak, že je nutno prokázat, že plátce daně může být postižen pouze tehdy, pokud je možno konstatovat, že zjištěné okolnosti „obklopující“ předmětný obchod by každý rozumný posuzovatel musel vyhodnotit tak, že jediným rozumným vysvětlením těchto okolností je to, že je předmětný obchod je spojen s podvodem na dani.

English Abstract: The purpose of this article is to present to the Czech professional audience the British Doctrine of the only reasonable explanation which, for the purposes of value added tax, stated chiefly the High Court of Justice Court of Appeal (Civil Division) in its decision of 12.05.2010 in case Mobilx Ltd.. In short, the so-called knowledge test (that the taxpayer knew of a connection between the transactions in which they were involved and VAT fraud) can be used by the tax administrator to the detriment of the VAT payer only when the only reasonable explanation for the circumstances in which the transactions in question were undertaken was that they were connected with fraud.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Tax Law, VAT, VAT Deduction, Tax Fraud

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Znalostní Test: Doktrína Jediného Rozumného Vysvětlení (Doctrine of Only Reasonable Explanation) (November 17, 2017). Daňový Expert 2017/5 (Wolters Kluwer ČR), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3174727

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
138
Abstract Views
646
Rank
388,128
PlumX Metrics