Avukat ile Müvekkili Arasındaki Yazışmaların Yerinde İncelemelerde İncelenmesi ve Rekabet Hukuku Soruşturmalarında Kullanılması Meselesi (The Issue of Inspecting Attorney – Client Correspondance in On-Site Inspections and Its Utilization in Competition Law Investigations)

Rekabet Forumu, Sayı:35 / Tarih:20 Haziran 2007 (Issue: 35, Date: June 20, 2007), 3-11

15 Pages Posted: 29 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Bora Ikiler

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Date Written: June 20, 2007

Abstract

Turkish Abstract: Birbiriyle ilgisiz iki ayrı özel teşebbüste gerçekleştirdikleri yakın tarihli iki ayrı yerinde inceleme esnasında, Rekabet Kurumu uzmanları, bağımsız serbest avukat ile müvekkili şirket arasındaki hukuki görüş içeren yazışmalar olduğu kendilerine açıkça belirtilen evraka el koymuş ve devamında bir soruşturmada bu yazışmaları delil olarak kullanmışlardır. Bu durumda, teşebbüslerin savunma hakkının özüne zarar verilmemesi için dikkat edilmesi gereken “bağımsız serbest avukat ile müvekkili arasındaki yazışmaların imtiyazı”na dair evrensel prensiplerin neler olduğunun belirlenmesi adına Rekabet Kurumu uzmanlarının yerinde inceleme için hangi esaslar ışığında yetkilendirileceği ve bu uzmanların söz konusu yetkileri nasıl kullanacağı hususlarının tartışılması gerekmektedir. Rekabet Kurumu gibi bir bağımsız idari otorite delil toplarken hukuka uygun hareket etmek için hangi ilkeleri izleyebilir? İlgili evrensel ilkelerin Türk rekabet hukukunda yerleşik hale gelmesi için neler yapılabilir?

English Abstract: During two recent separate on-site investigations, case handlers of the Turkish Competition Authority have confiscated documents that were indicated to be attorney-client communication. These communications were later used as evidence in an investigation. Accordingly, it is time for determining what the universal principles for protecting “the privilege of attorney-client communication” that constitutes an inherent element of undertakings’ right of defense, so that the discussions on how the Turkish Competition Authority should authorize its case handlers and how the case handlers should act within the scope of their authorization, can commence. What principles should the Turkish Competition Authority follow in order to comply with the law when collecting evidence? What measures can be taken for adopting universally established principles to Turkish competition law?

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: on-site investigations, Turkish Competition Authority, attorney-client privilege, attorney-client communications

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Ikiler, Bora, Avukat ile Müvekkili Arasındaki Yazışmaların Yerinde İncelemelerde İncelenmesi ve Rekabet Hukuku Soruşturmalarında Kullanılması Meselesi (The Issue of Inspecting Attorney – Client Correspondance in On-Site Inspections and Its Utilization in Competition Law Investigations) (June 20, 2007). Rekabet Forumu, Sayı:35 / Tarih:20 Haziran 2007 (Issue: 35, Date: June 20, 2007), 3-11, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3174739

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Bora Ikiler

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
42
Abstract Views
279
PlumX Metrics