Yeniden Satış Fiyatının Tespiti İncelemesinde 'Per Se' ve 'Rule of Reason' Yaklaşımı ('Per se' and 'Rule of Reason' Approach in Resale Price Maintenance Analysis)

Rekabet Forumu, Sayı:70 / Tarih:Ocak 2013 (Issue: 70, Date: January 2013), 4-11

10 Pages Posted: 29 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Ayse Guner Donmez

University of California Los Angeles

Ceren Özkanlı

ELIG, Attorneys-at-Law

Date Written: January 1, 2013

Abstract

Turkish Abstract: Rekabet Kurulu (“Kurul”) yeniden satış fiyatı tespitine ilişkin almış olduğu ilk kararlardaki “per se” ihlal yaklaşımını bir süre sonra bırakarak “rule of reason” analizine daha yakın bir analiz uygulamıştır. Ancak 2011 yılı ortalarında Anadolu Elektronik kararı ile per se ihlal yaklaşımını tekrar gündeme getirmiştir. Dünya rekabet otoriteleri rule of reason akımına doğru yönelirken Kurul’un per se ihlal yaklaşımından ziyade, davranışın pazara ve tüketicilere etkilerini de test ederek rule of reason analizine daha yakın bir yaklaşım benimsemesi ve bu uygulamasını sistematik bir hale dönüştürüp, yeniden satış fiyatı tespitinin analizine ilişkin bir hukuki istikrar ve öngörülebilirlik sağlamasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Zira ancak bu şekilde sistematik bir uygulama teşebbüslere ve hukukçulara yeniden satış fiyatı konusunun ele alınması konusunda yol gösterici olabilecektir.

English Abstract: Turkish Competition Board (“Board”), although adopting “per se” violation approach in its early decisions regarding resale price maintenance, has switched to an analysis similar to “rule of reason” approach. However, with the Board’s Anadolu Elektronik decision in mid-2011, the “per se” violation approach has become relevant again. Bearing in mind the fact that global competition authorities have been inclining to use “rule of reason” approach, it is time for Turkish Competition Board to adopt an approach resembling more to the “rule of reason” analysis and enforce it systematically in an effort to ensure legal stability and foreseeability in terms of resale price maintenance allegations. This way, the systematic approach adopted by the Board will serve as a guide for undertakings and lawyers in evaluating resale price maintenance cases.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: rule of reason, per se, competition law, antitrust, Turkish Competition Board, resale price maintenance, RPM

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Güner Dönmez, Ayşe and Özkanlı, Ceren, Yeniden Satış Fiyatının Tespiti İncelemesinde 'Per Se' ve 'Rule of Reason' Yaklaşımı ('Per se' and 'Rule of Reason' Approach in Resale Price Maintenance Analysis) (January 1, 2013). Rekabet Forumu, Sayı:70 / Tarih:Ocak 2013 (Issue: 70, Date: January 2013), 4-11, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3174807

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Ayşe Güner Dönmez

University of California Los Angeles ( email )

10920 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90024
United States

Ceren Özkanlı

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
103
Abstract Views
480
rank
283,287
PlumX Metrics