Rekabet Hukuku Soruşturmalarında Şikayetçinin Konumu: Taraf Menfaatleri Ile Hakikatı Bulma Arasındaki Denge Üzerine Düşünceler (Complainant's Position in Competition Law Investigations: Considerations on the Balance between Parties' Interests and Finding the Truth)

Rekabet Forumu, Sayı:72 / Tarih:Mart 2013 (Issue: 72, Date: March 2013), 15-35

23 Pages Posted: 29 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Hakan Özgökçen

ELIG, Attorneys-at-Law

Zeynep Ortaç

Independent

Sinan Diniz

Georgetown University

Date Written: March 1, 2013

Abstract

Turkish Abstract: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“4054 Sayılı Kanun”)’da kullanılan taraf terimi hukuk davalarında kullanılan taraf kavramından farklı bir anlam taşımaktadır.4054 sayılı Kanun’da yer alan taraf kavramı, esas olarak hakkında soruşturma başlatılan kişi ve kişileri, söz konusu rekabet ihlali dolayısıyla ihlalin son bulmasında meşru menfaati olan (şikayetçi) kişi ve kişileri ve başvuruda bulunmamış olmakla birlikte ihlalle ilgili meşru bir menfaate sahip olan şikayetçi ve hakkında soruşturma açılanların dışındaki kişi ve kişileri (üçüncü kişiler) kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu yazıda öncelikle Türk Rekabet Hukukundaki soruşturma usulüne değinilecek, şikayet kavramına ve şikayetçinin rolüne yer verilecek ve akabinde rekabet soruşturmalarında şikayetçinin hakları değerlendirilecektir. Ayrıca, konunun Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görünümlerine de bir karşılaştırma sağlama amacı ile yer verilecektir.

English Abstract: The term “party” under the Law No. 4054 on the Protection of Competition ("Law No. 4054") has a different meaning from the term used in civil law cases. A “party” within the meaning of Law No. 4054 is basically a person/persons who is under investigation, who have legitimate interest in the termination of the violation due to infringement of the competition (i.e. complainant) along with the complainant who also has a legitimate interest in terms of the violation but did not file a complaint and person/persons other than the investigated person/persons (i.e. third parties). In this article, the investigation procedure under the Turkish competition law will be explained, before delving into the concept of complaint and the role of the complainant. Then, the complainant’s rights within the competition law investigations will be evaluated. Finally, an overview of the practices from the European Union and the United States will be provided for comparative evaluation of the complaint procedures.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: competition law, party, investigation, complaint, complainant, Turkish competition law, Law No.4054

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Özgökçen, M. Hakan and Ortaç, Zeynep and Diniz, Sinan, Rekabet Hukuku Soruşturmalarında Şikayetçinin Konumu: Taraf Menfaatleri Ile Hakikatı Bulma Arasındaki Denge Üzerine Düşünceler (Complainant's Position in Competition Law Investigations: Considerations on the Balance between Parties' Interests and Finding the Truth) (March 1, 2013). Rekabet Forumu, Sayı:72 / Tarih:Mart 2013 (Issue: 72, Date: March 2013), 15-35, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175186

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

M. Hakan Özgökçen

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Zeynep Ortaç

Independent ( email )

Sinan Diniz

Georgetown University ( email )

Washington, DC 20057
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
214
PlumX Metrics