AB ve Türk Rekabet Hukukunda Para Cezalarına İlişkin Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Nedenler (Aggravating and Mitigating Circumstances Regarding the Monetary Fines in EU and Turkish Competition Law)

Rekabet Forumu, Sayı:37 / Tarih: 23 Kasım 2007 (Issue: 37, Date: November 23, 2007), 2-9

10 Pages Posted: 30 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Yelda Ürey

ELIG, Attorneys-at-Law

Pınar Çağlayan Erduran

Bilkent University - Law School

Date Written: November 23, 2007

Abstract

Turkish Abstract: Rekabet hukuku ihlallerinin caydırıcılığını sağlamak adına uygulanan yaptırımların başında idari para cezaları gelmektedir. Bu noktada, belirlenen para cezaları uygulanırken dikkate alınması gereken objektif kriterler büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışma ile Avrupa Birliği’nde cezaların belirlenmesi hususuna ilişkin getirilen düzenlemeler ile özellikle ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler özelinde Türk Rekabet Hukuku düzenlemeleri ele alınarak konuya ilişkin karar örnekleri sunulması hedeflenmektedir. İlaveten, Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan cezaların belirlenmesine ilişkin kılavuz taslak ile getirilmesi planlanan para cezalarının belirlenmesinde izlenecek aşamalar değerlendirilmekte ve somut olay adaletinin sağlanması için hangi tedbirlerin alındığı ve hangi tedbirlerin göz ardı edildiğine dikkat çekilmektedir.

English Abstract: Administrative monetary fines are the primary sanctions that could deter competition law violations. To this end, it is important to adopt an objective criteria in enforcing the monetary fines.

With this paper, we will analyze the regulations on determination of monetary fines in the EU and the Turkish Competition Law with a focus on aggravating and mitigating factors and explore the relevant decisional practice. Additionally, we will also discuss the Turkish Competition Authority’s draft guidelines on determination of fines, which has been planned to be adopted to Turkish legislation and steps foreseen by this draft guidelines. We will also focus on measures are taken into account for ensuring the substantial justice as well as the measures neglected in the practice.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Monetary Fines, Competition Law Violations, Aggravating and Mitigating Factors, Sanctions, Turkish Competition Law, Antitrust

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Ürey, Yelda and Çağlayan Erduran, Pınar, AB ve Türk Rekabet Hukukunda Para Cezalarına İlişkin Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Nedenler (Aggravating and Mitigating Circumstances Regarding the Monetary Fines in EU and Turkish Competition Law) (November 23, 2007). Rekabet Forumu, Sayı:37 / Tarih: 23 Kasım 2007 (Issue: 37, Date: November 23, 2007), 2-9, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175202

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Yelda Ürey

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Pınar Çağlayan Erduran

Bilkent University - Law School ( email )

Bilkent University
Bilkent
Ankara, 06800
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
207
PlumX Metrics