Türk Rekabet Hukukunda Ayrımcı Uygulamaların Niteliğine ve Tabi Oldukları Hükümlere İlişkin Bir Değerlendirme (Evaluation Regarding the Nature of Discriminative Behavior and Provisions Applicable to the Discrimination Cases in Turkish Competition Law)

Rekabet Forumu, Sayı:33 / Tarih: 20 Nisan 2007 (Issue: 33, Date: April 20, 2007), 2-7

9 Pages Posted: 30 May 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Korhan Yıldırım

ELIG, Attorneys-at-Law

Date Written: April 20, 2007

Abstract

Turkish Abstract: Ayrımcılık, rekabet hukuku teorisinde ve uygulamasında temel olarak ihlale yol açan tek taraflı uygulamalar arasında ele alınmaktadır. Dolayısıyla teşebbüslerin tek taraflı olarak muhataplara (şirket veya gerçek kişilere) farklı ticari şartlar uygulamasının 4054 Sayılı Kanunun 4. maddesi çerçevesinde “ayrımcı bir anlaşma” olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Şöyle ki; ayrımcılık iddialarının 4054 Sayılı Kanunun 4. maddesi çerçevesinde arz ettikleri görünümle, 4054 Sayılı Kanunun 6. maddesi çerçevesinde arz ettikleri görünüm arasında temel ayrımlar bulunmaktadır. Bu kapsamda, bu makale ile teşebbüslerin tek taraflı uygulamalarının 4054 Sayılı Kanunun 4. maddesi çerçevesinde “ayrımcı” olarak değerlendirilmesinin olası sonuçları tartışılacak ve konuyla ilgili bir takım Avrupa Komisyonu ve Türk Rekabet Kurulu kararları ele alınacaktır.

English Abstract: Under competition law theory and practice, discrimination is considered essentially as a unilateral conduct leading to competition law violation. Therefore different commercial terms that are applied by an undertaking to different parties (either other undertakings or real persons) should not be evaluated as a “discriminatory agreement” within the scope of Article 4 of Law No 4054. As such, allegations of discrimination under Article 4 and Article 6 of Law No. 4054 differ substantially in their outlook. This article will discuss the potential outcomes of the evaluating unilateral conducts of undertakings as discriminatory under Article 4 of Law No. 4054 and will examine various decisions of European Commission and Turkish Competition Board concerning this matter.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: discriminatory behavior, discrimination, Turkish competition law, Law. No. 4054, Article 4, Article 6

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Yıldırım, Korhan, Türk Rekabet Hukukunda Ayrımcı Uygulamaların Niteliğine ve Tabi Oldukları Hükümlere İlişkin Bir Değerlendirme (Evaluation Regarding the Nature of Discriminative Behavior and Provisions Applicable to the Discrimination Cases in Turkish Competition Law) (April 20, 2007). Rekabet Forumu, Sayı:33 / Tarih: 20 Nisan 2007 (Issue: 33, Date: April 20, 2007), 2-7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175248

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Korhan Yıldırım

ELIG, Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
131
PlumX Metrics