Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Koşullu İzin Yaklaşımları (Remedy and Conditional Approval Approaches for Control of Concentrations)

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII (17-18 Nisan 2009 Kayseri), Rekabet Kurumu Yayınları-Ankara, Yayın No. 237, 171-237

73 Pages Posted: 6 Jun 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Bora Ikiler

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Arın Gül Yeniaras

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law

Date Written: April 2009

Abstract

Turkish Abstract: Rekabet otoritelerinin teşebbüslerin gerçekleştirmeyi umdukları işlemleri yasaklayabilecekken belirli şartlara bağlı olarak ve gerekli denetimi yaparak koşullu izin verdiği işlem sayısı her geçen gün artmakta ve koşullu izin uygulamasının ölçütleri belirginleşmektedir. Bu çalışma, hem taraf teşebbüslerin işlem yoluyla edinecekleri menfaatleri koruyan hem de rekabet hukukunun toplumsal refahı en çoklaştırma amacından taviz vermeyen kararlar alanına düzenlenen bir keşif gezisidir. Bu kapsamda, ABD, AT ve Türk rekabet otoritelerinin taahhüt ve koşullu izin içeren kararlarından seçtiğimiz otuz beş adet örnek karar bazında değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler yapılırken elde tutulacak en önemli meşale “rekabet hukukunun amacı”dır. Dolayısıyla, hem kararların değerlendirilmesi hem de bir bütün olarak yoğunlaşmaların kontrolünde taahhüt ve koşullu izin mekanizmalarının tercih edilebilirliğinin değerlendirilmesi bakımından “hukuk ve iktisat” disiplininin gereçlerine ve yöntemlerine başvurulacaktır. Bunun yanı sıra, “uzlaşma ve sulh” yöntemlerinin etkin kullanılabilmesi için gerekli mevzuat altyapısı ve asgari koşullar hakkındaki düşüncelere de yer verilecektir.

English Abstract: With each passing day, the number of decisions where competition authorities, upon their review, conditionally approved transactions which would be otherwise prohibited, is growing, and the criteria that is pursued becomes apparent. This study is an odyssey to explore decisions that safeguard the interests of the parties to a transaction as well as those which do not compromise the aim of the competition law (i.e. maximizing social welfare). Within this scope, we evaluate thirty-five precedents regarding commitments and conditional approvals which we selected among the decisions of the U.S., EC and Turkish competition authorities. In our journey, the “purpose of competition law” is our beacon. Hence, we will resort to the instruments and methods of the “law and economics” discipline for evaluating decisions as well as determining whether to prefer commitments and conditional approval mechanisms in merger control regimes as a whole. Moreover, we will also include discussions regarding the necessary legislation and minimum requirements for effective use of “settlement and reconciliation” mechanisms.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: merger control regime, remedies, conditional approval, Law No. 4054, Communiqué No. 2010/4

JEL Classification: K21, L40

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Ikiler, Bora and Yeniaras, Arın Gül, Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Koşullu İzin Yaklaşımları (Remedy and Conditional Approval Approaches for Control of Concentrations) (April 2009). Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII (17-18 Nisan 2009 Kayseri), Rekabet Kurumu Yayınları-Ankara, Yayın No. 237, 171-237, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175449

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Bora Ikiler

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Arın Gül Yeniaras

ELIG Gürkaynak Attorneys-At-Law ( email )

Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:12
İstanbul, 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
157
PlumX Metrics